Kommunala förskolor

Det finns 28 kommunala förskolor i kommunen. Förskolorna är olika stora och därför kan antalet avdelningar och åldersindelningen variera mellan olika förskolor. Vissa förskolor har åldersindelade avdelningar, medan andra förskolor har avdelningar med barn i olika åldrar.

Ansök om plats på förskola

Barn kan tidigast börja förskola eller familjedaghem vid ett års ålder. Du behöver ansöka senast fyra månader innan det datum du har behov av plats.

Ansök eller säg upp plats

Avgifter och regler för förskola

När ditt barn går i förskola beräknas din avgift för barnomsorg utifrån hushållets totala inkomst före skatt. Från och med höstterminen det år ditt barn fyller tre år har ditt barn rätt till avgiftsfri allmän förskola som motsvarar 15 timmar per vecka. 
Om avgifter och regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem 

Mat i förskolan

Kommunens förskolor har huvudsakligen en gemensam matsedel, gemensamma recept och gör gemensamma produktval.

Om mat i förskola och skola i Kungälvs kommun

Kommunala förskolor i Kungälvs kommun

Björkås

Förskola i Ytterby

Björkängens förskola med lekplats i förgrunden

Björkängen

Förskola i Munkegärde

Ambulans byggd i trä på lekplats

Blåmesen

Förskola i Komarken

Bokens förskola entrén

Boken

Förskola i Kode

Jackor hänger på krokar

Bräcke

Förskola i Kode

Diseröds förskola lekplats

Diseröd

Förskola i Romelanda

Ekebacken förskola

Ekebacken

Förskola i Kärna

""

Fridhem

Förskola i Centrum

""

Hede

Förskola i Kode

Hålta förskola

Hålta

Förskola i Hålta

Iskällan

Förskola i Komarken

Kalvegrinna förskola

Kalvegrinna

Förskola i Kärna

Kareby

Förskola i Kareby

Kastellegården förskola

Kastellegården

Förskola i Ytterby

Klockarebolet förskola

Klockarebolet

Förskola i Ytterby

""

Kongahälla

Förskola i centrum

Marstrand förskola

Marstrand

Förskola i Marstrand

Munkegärde förskola

Munkegärde

Förskola i Munkegärde

Nordtag

Förskola i Ytterby

Olseröd förskola

Olseröd

Förskola i Olseröd

Rödhaken förskola lekplats

Rödhaken

Förskola i Komarken

Sagoslottet förskola exteriör

Sagoslottet

Förskola i Kärna

""

Solängen

Förskola i Centrum

Tjuvkil

Förskola i Tjuvkil

Tyfter

Förskola i Romelanda

Ugglan förskola

Ugglan

Förskola i Ytterby

Ulvegärde förskola exteriör

Ulvegärde

Förskola i Ulvegärde

Ängsblomman

Förskola i Centrum