Kulturaktiviteter för unga med funktionshinder - STOLT

Kulturskolorna i Stenungsund, Tjörn, Orust, Lilla Edet, Ale och Kungälv samarbetar för att erbjuda kulturaktiviteter för alla med funktionshinder som är 7 till 26 år. Vi kallar detta samarbete för STOLT. Arbetet finansieras med stöd av Kulturrådet.

Genom våra STOLT-träffar hoppas vi att fler ska hitta till kulturskolan och se oss som en aktiv mötesplats. Alla aktiviteter som anordnas inom STOLT är gratis att delta i.

Aktiviteter

Information om kommande aktiviter kommer att publiceras på denna sida så snart planeringen inför höstens aktiviteter är klar.

Medföljande vuxen

Förälder och/eller ledsagare som stannar i rummet är med i aktiviteten och deltar. Detta för att vi ska skapa så bra förutsättningar som möjligt.

Anmälan

Alla aktiviteter är helt gratis men du måste anmäla dig. Anmäl dig/ditt barn till ett eller flera tillfällen via mail till ann-marie.myllykangas@sv.se. Skriv namn på deltagaren, telefonnummer och vilken aktivitet det gäller.

Färdtjänst

Du som har rätt till färdtjänst har möjlighet att använda det för att ta dig till aktiviteterna.

  Sidan uppdaterades: