Så jobbar vi mot mobbning och kränkande behandling

Skolan har ett ansvar i att motverka alla former av kränkande behandling och mobbning. Det målinriktade arbete som bedrivs i Mimers Hus finns beskrivet i likabehandlingsplanerna för respektive enhet.

Handlingsplanen för hur vi arbetar mot kränkande behandling beskriver hur rektor och elevhälsa arbetar när något har hänt.

  • Skolan ska ta reda på om det förekommer trakasserier eller annan kränkande behandling. Anmälan görs till rektor. Rektor, elevhälsoteamet och mentor diskuterar hur man ska arbeta med situationen. Förloppet dokumenteras och förvaras hos elevhälsan. Rektorn leder utredningen i samarbete med elevhälsoteamet och mentor.
  • Den utsatta personen får enskilda samtal med rektor eller en person som rektorn utser. Då vill vi veta vad som hänt? Hur ofta har det hänt? Vilka är inblandade?
  • Även de som pekas ut som förövare har enskilda samtal med rektor eller den person som rektorn utser. Dessa personerna ska inte vara informerade i förväg. Förövarna får veta att man vet att de kränker någon, att man ser allvarligt på situationen och att beteendet måste upphöra. Samtalen ska varken vara straffande eller förlåtande. Samtalsledaren frågar och påstår bara sådant som är bekräftat.
  • Elevhälsoteamet avgör tillsammans med rektor och utsatt elev, om föräldrar ska kontaktas.
  • Uppföljning sker kontinuerligt. Det är de som arbetat med den kränkande handlingen som ansvarar för att göra uppföljningen.

Likabehandlingsplan för elever 2022-2023

  Sidan uppdaterades: