Hemtjänst

Är du äldre eller funktionshindrad och önskar bo kvar hemma så kan du få insatser som underlättar vardagen i ditt hem.

 Lättläst:

Om du är gammal, har en sjukdom

eller ett funktionshinder

som gör att du har svårt att klara dig själv

kan du få hjälp av kommunen.

 

Det finns lite olika hjälp att få.

Du kan till exempel få hjälp

med städning och mat.

Du kan också få hjälp med

att hänga upp gardiner

eller klippa gräset.

 

För att ansöka om hjälp i hemmet

ring kundcenter

på telefonnummer 0303-23 80 00.


Detta kan du ansöka om

 • Personlig omvårdnad
  Exempelvis hjälp vid måltider, hjälp med på- och avklädning samt personlig hygien.
 • Serviceinsatser
  Exempelvis inköp av dagligvaror, tvätt, klädvård och städning.
 • Matdistriution
  Leverans av färdiglagad mat.
 • Promenader
  Promenader med stöd.
 • Trygghetslarm
  Ett bärbart larm för att kalla på hjälp.
 • Ledsagning
  Hjälp vid sjukhusbesök eller andra ärenden vid rörelsehinder, syn- eller hörselskada.
 • Avlastning
  Den som vårdar en anhörig kan får olika former av avlastning. 

Mer information hittar du i vår broschyr Vård och omsorg i Kungälvs kommun

Ansök om hemtjänst via blanketten Ansökan om service och omsorgsinsatser enligt socialtjänstlagen

 

Välja utförare av hemtjänst

I Kungälvs kommun kan du välja om du vill använda kommunen som utförare eller privat utförare. Alla privata utförare måste bli godkända enligt kommunens krav. Din biståndshandläggare ger dig information om hur du väljer.

 

Byte av utförare 

Du som har hemtjänst kan byta utförare om du så önskar. Senast fem (5) arbetsdagar efter det att du lämnat in valblanketten om byte av utförare till biståndshandläggaren ska bytet genomföras.

Val av hemtjänstutförare


Dessa leverantörer är godkända i Kungälvs kommun

Attendo

Kungälvs kommun

Hemtjänst om du vistas tillfälligt i Kungälv

Du som är äldre eller funktionshinrad och har behov av tillfällig insats i Kungälvs kommun ska ta kontakt med din biståndshandläggare i din hemkommun. Det är din biståndshandläggare som gör beställningen av dina insatser, exempelvis hemtjänst.

Har du hjälp från kommunal hälso-och sjukvård (exempelvis hemsjukvårdsinsatser från sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut) i din hemkommun, ska du kontakta dem, som sedan förmedlar en beställning till Kungälvs kommun.

Har du hjälpmedel så tar du med dem till den tillfälliga vistelsen. Vid frågor om hjälpmedel tar du kontakt med den i din hemkommun därifrån du fått dina hjälpmedel.

Hemtjänst om du vistas tillfälligt i Kungälv

Trygghetslarm

I Kungälvs kommun har vi kundval när det gäller hemtjänst. Gör du ett aktivt val av utförare så ska du använda blanketten: Val av hemtjänstutförare. Gör du inget val så gäller ickevalet vilket innebär att du får den hemtjänstutförare som är mottagare för aktuell månad.

För att vi ska kunna planera din vistelse i Kungälvs kommun på bästa sätt behöver vi få informationen minst fyra veckor innan du kommer.

Till dig som är biståndshandläggare i bosättningskommunen

Den fysiska miljön

Det är viktigt att handläggaren i hemkommunen tänker på att beslutet i hemkommunen kanske inte är direkt jämförbart med förhållanden i den tillfälliga vistelsebostaden i Kungälvs kommun.
Till exempel kan tiden för personlig omvårdnad se annorlunda ut på grund av miljön. Det kan ta längre tid med hygieninsats om det är ett trångt utrymme.
Brukaren kanske lever i en familjegemenskap. Är då serviceinsatserna på rätt nivå?

Beställning av insatser

Som turistkommun är vi hårt belastade inom hemtjänsten under sommarmånaderna. Det är viktigt för oss att biståndsbeslutet ligger på så rätt nivå som möjligt i de beställningar vi får. Lika viktigt är det att vi får in er beställning så tidigt som möjligt, men definitivt minst fyra veckor innan vistelsens startdatum. En sådan framförhållning krävs för vår resursplanering.

Informera brukaren om vad som gäller med personliga hjälpmedel.

Insatser enligt HSL bygger på att vårdgivare i hemkommunen tar kontakt med motsvarande roll I Kungälvs kommun.

Till dig som ansvarar för kommunal hälso- och sjukvård (hemsjukvårdsinsatser från sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut) i bosättningskommunen

När det gäller kommunal hälso- och sjukvård och hjälpmedel kontakta planeringsansvarig sjuksköterska kontorstid på telefon 0303-23 97 88.
Det är viktigt att kontrollera att sommarbostaden är av sådant slag att personalen kan hjälpa den enskilde på ett tryggt och säkert sätt med de hjälpmedel som behövs.
När det gäller hälso- och sjukvårdsinsats ska vårdgivare i bosättningskommun använda blankett "Tillfällig patient från annan kommun, överenskommelse". Blanketten lämnas ut av planeringsansvarig sjuksköterska.

 

 

  Sidan uppdaterades: