Håll dig informerad

Vid en väldigt ovanlig händelse eller en händelse som påverkar många invånare är det viktigt att kommunen ger snabb och tydlig information som når ut till så många som möjligt.

Kommunens Kundcenter, telefonnummer 0303–23 80 00 och webbplats, www.kungalv.se har viktiga roller i en krissituation eftersom det är hit många människor vänder sig för att få information. Vid en väldigt ovanlig händelse kommer därför krisinformation att publiceras på startsidan på denna webbplats. Information får du också via Kundcenter och via telefonväxeln.

Viktigt meddelande till allmänheten - VMA

Vid större olyckor kan räddningstjänsten utlösa en särskild larmsignal på "flyglarmtyfonerna".
Signalen består av 7 sekunders signal – 14 sekunders uppehåll – 7 sekunders signal och så vidare. När faran är över hörs en längre signal under 30 sekunder.

Från och med 1 juli 2017 kan den som begär VMA även begära att sms ska skickas till mobiltelefoner, som använts i ett visst område. Detta för att varna och informera dessa personer.

Här kan du läsa mer om signalerna för de utomhuslarm som kan förekomma vid exempelvis kriser, krig och katastrofer.

När signalen VMA ljuder bör man

 • gå inomhus
 • stänga dörrar, fönster, ventiler och fläktar
 • läsa den aktuella informationen som läggs in på den här webbplatsen
 • lyssna eller titta på följande radio- och TV-kanaler som lämnar information i en VMA-situation
  - Sveriges Radios FM-kanaler
  - Sveriges Television
  - Sveriges Utbildningsradio
  - TV4
  - Kanal 5
  - Kanal 9

På SVT:s Text-TV, sidan 100, anger man när en VMA-situation pågår och hänvisar för mer information till Text-TV sidan 599 där samma meddelande som läses i radio publiceras skriftligt.

På webbplatsen Din säkerhet kan du läsa mer om VMA och vad det innebär

Du kan även få information från sidan Krisinformation.se 

Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga om hur de hanterar olika kriser - före, under och efter krisen. Krisinformation.se drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Innehållet är framtaget genom myndighetsgemensamma arbetsgrupper inom olika områden.

Målet är att webbplatsens innehåll ska vara tillgängligt och användbart för så många som möjligt.

Test av VMA

Varningssystemet testas fyra gånger per år, klockan 15.00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Då ljuder utomhussignalen Viktigt Meddelande i de tätorter som har varningssystemet och Sveriges Radio informerar om VMA-testet. Varningssystemet har testats var tredje månad under de senaste femtio åren.

Informationsnummer 113 13

113 13 är Sveriges nationella informationsnummer som du kan ringa om du vill få information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället.

All information som lämnas på 113 13 är verifierad information, vilket betyder att den är avstämd med till exempel kommunen där händelsen har ägt rum. Det kan till exempel handla om en större storm, en influensaepidemi eller en översvämning. Informationsnumret 113 13 ringer du när du vill få eller lämna information vid olyckor och kriser i samhället. Det kan till exempel vara vid större stormar, influensaepidemier, större trafikolyckor, jordskalv och andra större händelser i samhället. Du kan både få information och lämna information om en pågående händelse.

Var vaksam mot falsk information

Stater och organisationer använder redan idag vilseledande information för att försöka påverka våra värderingar och hur vi agerar. Syftet kan vara att minska vår motståndskraft och försvarsvilja.

Det bästa skyddet mot falsk information och fientlig propaganda är att vara källkritisk:

 • Är det fakta eller åsikter?
 • Vad är syftet med informationen?
 • Vem är avsändaren?
 • Är källan trovärdig?
 • Finns informationen någon annanstans?
 • Är informationen ny eller gammal och varför finns den just nu?
 • Sök information – du kan motverka propaganda och falsk information bäst genom att vara påläst.
 • Tro inte på rykten – använd flera trovärdiga källor för att se om informationen stämmer.
 • Sprid inte rykten – verkar informationen inte trovärdig, sprid den inte vidare.
  Sidan uppdaterades: