Ledsagarservice

En ledsagare hjälper dig, som inte har personlig assistans, att komma ut i din närmiljö. Det kan till exempel vara att besöka vänner eller delta i fritids- och kulturaktiviteter.

 Teckenspråk:


Du som har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp så du kan leva självständigt och aktivt. Du kan få hjälp att bygga om din bostad, och du kan ha rätt till att få färdtjänst om du inte kan resa med buss eller tåg.

Har du mycket svårt att få ett arbete kan få delta i så kallad daglig verksamhet. Där kan du till exempel hjälpa till i café eller syssla med hantverk.

Behöver du mycket hjälp i din bostad kan du ha rätt till en personlig assistent. Det är en person som kommer hem och hjälper dig. En del personer med funktionsnedsättning behöver assistent både dagar och nätter.

Om du vill ha mer information om vilken hjälp du kan få, vänd dig till Kundcenter. Ring oss på telefon 0303 - 23 80 00 eller skicka ett mejl till kommun@kungalv.se.


Ledsagarservice finns för att motverka isolering och göra det lättare för dig som har en stor funktionsnedsättning eller sjukdom att vara med i samhällslivet. 


Så här ansöker du om ledsagarservice enligt LSS

Om du vill ansöka om ledsagarservice enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) ska du fylla i en blankett som du kan ladda ner här nedan.

Den ska skrivas under och skickas till:

Kungälvs kommun
Funktionshinderenheten
Stadshuset
442 81 KUNGÄLV

När du skickat in ansökan kommer du att bli kontaktad av en handläggare.

Blankett: Ansökan om insatser enligt LSS (pdf)


Ledsagarservice enligt SoL

Ledsagarservice kan även godkännas enligt SoL (socialtjänstlagen). 

Har du frågor om att ansöka om ledsagarservice kan du ringa och prata med en handläggare på Funktionshinderenheten. 

Du som är över 65 år och ansöker om ledsagarservice enligt SoL ska vända dig till Äldreomsorgen

  Sidan uppdaterades: