Våldsbejakande extremism

Är du orolig för att en närstående ska dras in i en våldsbejakande extremistisk rörelse? Här kan du läsa om vilket stöd som finns att få. Du kan också läsa om hur Kungälvs kommun arbetar förebyggande mot våldsbejakande extremism.

Vad är våldsbejakande extremism?

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som uppmuntrar våld för att uppnå ett ideologiskt mål. I Sverige finns det i huvudsak tre våldsbejakande extremistiska rörelser:

 • den våldsbejakande högerextrema vit makt-miljön
 • den våldsbejakande vänsterextrema självstyrande miljön
 • den våldsbejakande islamistiska extremistmiljön

Trots stora ideologiska olikheter mellan grupperna finns det ett gemensamt drag som förenar dem. Det handlar om att de inte erkänner demokratiska principer och spelregler, vilket utgör ett hot mot grundläggande demokratiska värden.

Så jobbar socialtjänsten med våldsbejakande extremism

Socialtjänsten har ansvar för att personer får stöd och hjälp som dom behöver. Det gäller också personer som riskerar att dras in i eller är involverade i våldsbejakande extremistiska miljöer.
Det är inte personens åsikter som ska kunna leda till insatser från socialtjänsten. Det är behovet av skydd och stöd till följd av att personen är eller har varit involverad i våldsbejakande extremism.
Socialtjänstens insatser beror på behov och ålder.

Barn och unga

Om ett barn eller en ungdom riskerar dras in i våldsbejakande extremism arbetar socialtjänsten med samma frågor som vid andra utredningar:

 • Har barnet eller ungdomen behov av skydd eller stöd?
 • Hur kan det behovet tillgodoses?

Finns det tecken hos barn eller ungdomar?

Det finns ingen särskild "profil" som pekar ut barn eller ungdomar som dras till våldsbejakande extremism, men föräldrar eller andra kan vara uppmärksamma om barnet eller ungdomen:

 • ändrar intressen, utseende och använder symboler för våldsbejakande idéer och organisationer.
 • umgås med personer som är kända för extremism.
 • inte accepterar andras åsikter och använder uttryck med "vi och dom" eller hatretorik.
 • använder hot och våld. Begår hatbrott.

Källa: Socialstyrelsen

Vuxna

Socialtjänstens insatser till vuxna bygger på frivillighet. Målet är att hindra vuxna från destruktiva aktiviteter. Socialtjänsten ska ge stöd till personen för att kunna leva ett självständigt liv.
I arbetet tittar socialtjänsten på hela den sociala miljön. Det handlar om familj, relationer, arbete, bostad och möjlighet att integreras i samhället. Det är viktigt att titta på flera områden.
Polisen utreder om en person har begått ett brott eller inte.

Att lämna en våldsbejakande miljö

Orsakerna till att en person vill lämna en våldsbejakande miljö kan vara lika komplexa som anledningarna till att man en gång drogs in. Det kan till exempel handla om att:

 • den våldsbejakande gruppen inte fyller behoven längre
 • påtryckningar, hot och våld blir för påfrestande
 • det uppstår besvikelse på ledare och vänner i gruppen
 • samhället förändras och den våldsbejakande gruppen får lägre attraktionskraft

Ofta är det många saker tillsammans som gör att personen till slut lämnar miljön. Det kan vara möjligheten till ett nytt arbete, nytt umgänge eller en ny partner. Källa: Socialstyrelsen

Förebyggande arbete

Kungälvs kommun arbetar förebyggande enligt Plan för att motverka våldsbejakande extremism


Kontakt och stöd

 • Är du orolig för att en anhörig eller någon du känner ska dras in i en våldsbejakande extremistisk rörelse?
 • Är du orolig för någon som redan är aktiv i en våldsbejakande extremistisk rörelse?
 • Vill du lämna en våldsbejakande miljö?

Gemensam mottagning

(socialtjänst Kungälvs kommun)
Telefon 0303-23 93 77

Socialtjänst efter kontorstid

Socialjouren: Telefon 031-36 58 700 

Rädda barnens orostelefon om radikalisering

Telefon 020-100 200
Anonym och nationell telefon som du kan vända dig till oavsett var du bor och hur gammal du är. Orostelefonen vänder sig till dig som är orolig över att någon i din närhet håller på att radikaliseras. Du kan också ringa om du själv befinner dig i en miljö du vill lämna. Du som ringer till orostelefonen får stöd och råd om vart du kan vända dig för att få hjälp i den kommun där du bor. Du är också välkommen att ringa om du bara vill prata med någon om din oro.

Center mot våldsbejakande extremism (CVE)

CVE:s stödfunktion: Stödtelefon för yrkesverksamma är öppen klockan 9-15 på helgfria vardagar.
Telefon 08-527 44 290
E-post: info@cve.se

 

 

  Sidan uppdaterades: