Samarbete för ökad trygghet

Kungälvs kommun och polisen samarbetar utifrån en modell som kallas Trygg i Kungälv. När vi arbetar tillsammans blir det mer effektivt. Målet är att öka tryggheten, minska brottsligheten och öka förtroendet i samhället.

Genom Trygg i Kungälv samverkar kommunen och polisen för att göra Kungälv tryggare. Med utgångspunkt i vad du och andra invånare upplever definierar vi vad som behöver åtgärdas. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten.

Trygghetsarbetet utgår från synpunkter från invånarna kombinerat med information från polisen och kommunens verksamheter. Invånarnas synpunkter tas tillvara genom trygghetsundersökningar och regelbundna medborgardialoger. Inom polisen och kommunen samlar de ansvariga in information och uppdaterar lägesbilden regelbundet. Utifrån den skapas en gemensam åtgärdsplan, som beskriver de problemområden som ska åtgärdas.

 

Kommunen och Polisen har avgett ett gemensamt löfte till medborgarna

Medborgarlöftet är ett åtagande som polisen och Kungälvs kommun gör till invånarna i kommunen under ett år. Löftet är utformat som konkreta aktiviteter som genomförs i syfte att minska ett problem som kommer att ha ett särskilt fokus i det trygghetsskapande samverkansarbetet.

Problemet som valts ut bygger på vad boende i kommunen har lyft fram i olika trygghetsundersökningar och i medborgardialoger samt på de lägesbilder som polisen och kommunen har om den aktuella situationen i Kungälv.

Medborgarlöftet är en del av Trygg i Kungälv – en långsiktig satsning där polisen, kommunen och invånarna samverkar för att öka tryggheten i kommunen.

 

Medborgarlöftet ska

  • öka tryggheten
  • förebygga brott
  • öka medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet
  • stärka förtroendet för polisen.

 

I Juni 2017 lovade polisen och Kungälvs kommun att:

 

  • Minst 20 trafikkontroller med fokus på hastighet, störande mopedåkning och epa-traktorkörning vid platser och tider som invånarna föreslår. Kontrollerna utförs av polis.
  • Utskick av brev om laglig och säker mopedåkning till föräldrar med ungdomar som fyller 15. Utskicket görs av kommunen.
  • Minst åtta narkotikainsatser med inriktning mot ungdomar i högstadiet och i gymnasieåldern. Insatserna görs av polis.
  • Utskick av brev om narkotikaproblematik till föräldrar till ungdomar mellan 12 och 18 år. Informationen innehåller även hur man kan få stöd av kommunen. Utskicket görs av kommunen.
  • Föräldrar till ungdomar i skolår 8 bjuds in till möte på respektive skola för att få information om narkotika situationen i kommunen och hur man kan motverka att ungdomar använder narkotika.
  Sidan uppdaterades: