Adoption

Här kan du som vill adoptera läsa mer om hur du ansöker och vad som krävs för att du ska få adoptera.

Adoption innebär att du tar emot ett barn som ditt eget. Barnet får samma rättigheter som om det varit ditt biologiska barn. För att få adoptera måste du ha fyllt 18 år. Det finns ingen övre åldersgräns för att få adoptera. Du kan ansöka som gift, registrerad partner, sammanboende tillsammans med din partner eller ansöka som ensamstående.

Så här går det till

Adoptionsprocessen startar med att den som vill adoptera går en utbildning om vad det innebär att adoptera och sedan fortsätter processen i flera steg.

Utbildning

För att kunna adoptera behöver du gå en utbildning för att få kunskap om adopterade barn och deras behov. Utbildningen som Kungälvs kommun anvisar till drivs av Folkuniversitetet.

Folkuniversitetet, telefon: 031-10 65 00

Informationssamtal

Kontakta Familjerätten för ett första informationssamtal när du/ni har fått ett diplom att ni gått utbildningen. Familjerätten har telefontid måndag till fredag klockan 8.30 - 9.30. Telefon  0303-23 80 00

Ansökan och utredning

När du/ni har varit på ert första informationssamtal ska handlingar som finns listade nedan skickas in till Familjerätten, länk till blanketter https://www.mfof.se/internationella-adoptioner/blanketter.html

  • Ansökan om medgivande för adoption, blankett nummer 5.
  • Hälsodeklaration, blankett nummer 6.
  • Läkarintyg, blankett nummer 7.
  • Kursintyg för kursen Föräldrautbildning inför adoption.
  • Arbetsgivarintyg med inkomstuppgift med redovisning av senaste 3 års frånvaro.
  • Skuldfrihetsintyg från Kronofogdemyndigheten.
  • Uppgifter från Försäkringskassan om eventuella sjukskrivningsperioder, sjukersättning med mera under de senaste tio åren.
  • Levnadsberättelse, information om vad den ska innehålla ges på informationssamtalet.

När du skickat in alla dokument till Familjerätten inleds en utredning för att ta reda på om du eller ni är lämpliga som adoptivförälder. Utredningen innehåller bland annat uppgifter om dina personliga egenskaper, sociala förhållanden, nätverk och hälsa. Under utredningen kommer Familjerättens handläggare att träffa dig eller er för intervjuer, göra hembesök och även ha kontakt med ert närmaste nätverk.

Hos myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd hittar du mer information om adoption

Sociala myndighetsnämnden fattar beslut

När utredningen är klar får du läsa igenom den och har möjlighet att lämna synpunkter på innehållet. Därefter skickas utredningen till Sociala myndighetsnämnden i Kungälv. Sociala myndighetsnämnden fattar beslutet om du ska få ett medgivande att adoptera.

Adoption av styvbarn

Om du vill adoptera en närståendes barn, till exempel din makes eller makas barn eller en släktings barn, ska du vända dig till Göteborgs tingsrätt. Tingsrätten ger sedan Familjerätten i Kungälv i uppdrag att utreda din lämplighet som adoptivförälder, och om adoptionen är till barnets bästa.

  Sidan uppdaterades: