Tyfter

Välkommen till Förskolan Tyfter som har en lummig skogsmiljö på gården där barnen har möjlighet till att leka, upptäcka, utforska och utmanas.

Om vår verksamhet

På vår förskola bjuder vi in till lärande i våra olika lärmiljöer. Där vi lägger stor vikt vid språk, kommunikation och socialt samspel. Barnens intresse och nyfikenhet står i fokus och bildar en byggsten för barnens delaktighet och inflytande över sin vardag. Tillsammans arbetar vi för en kreativ förskola samt ett lustfullt lärande och en trygg miljö med närvarande pedagoger.

Sedan 2013 är vi certifierad för Grön flagg vilket innebär att vi hela tiden arbetar för en hållbar utveckling.

Förskolan består av fem avdelningar som heter: Skeppet, Fyren, Borgen, Slottet och Skatten.

Allas lika värde

Vi vill ge barnen en trygg, utvecklande och trivsam miljö där grundläggande demokratiska värden råder och där alla människors lika värden främjas. Alla barn ska bli sedda för den de är och få stöd i att utvecklas utifrån sina förutsättningar, i samspel med varandra. Våra värdeord är: Trygghet, Glädje, Lärande och Hänsyn.

Vårt arbete med allas lika värde och trygghet har vi beskrivit i vår plan mot diskriminering och kränkande behandling som uppdateras årligen. Vi arbetar för en trygg miljö där alla barn, föräldrar och pedagoger ska känna sig välkomna.

 

 

  Sidan uppdaterades: