Återbruk

Du kan bidra till att minska avfallsmängderna genom att lämna in hela och användbara saker som du vill bli av med för återbruk. Du gör en insats för miljön och dessutom kan dina gamla saker glädja andra.

Det finns flera platser där du kan lämna saker du inte behöver eller som du vill se att någon annan får glädje av. På kommunens återvinningscentraler finns återbruksbodar där du kan lämna hela och fungerande saker som du inte längre själv behöver eller vill ha.

Det finns också flertalet second hand organisationer i kommunen som tar emot möbler och annat som går att återanvända.

Återvinningscentraler

Återbruk av elektronik

På Munkegärde återvinningscentral kan besökare lämna in fungerande värdeelektronik så som mobiltelefoner, datorer och surfplattor i ett säkerhetsskåp för återbruk av elektroniken. Skåpet är låst och kan endast öppnas av personalen på återvinningscentralen. Besökare kan vara trygga med att inlämnat elektronik och minnesmedia raderas, anonymiseras och hanteras säkert hela vägen.

Återbruk av byggmaterial

Du kan lämna överblivet och använt byggmaterial på Munkegärde återvinningscentral för återbruk.

  Sidan uppdaterades: