Du kan få ett socialt hälsosamtal

Har du som senior svårt att behålla och skapa nya kontakter? Då kan du få hjälp med ett socialt hälsosamtal utan kostnad.

Vill du få hjälp att hitta nya sammanhang och få kontakt med andra människor?

I takt med att vi blir äldre förändras livet på många sätt, inte minst socialt. En utmaning kan vara att hitta sammanhang och aktiviteter som fyller vardagen med mening och ha kontakt med andra människor.
För att hjälpa dig som är senior att behålla och skaffa nya sociala kontakter kan du få ett socialt hälsosamtal utan kostnad. Du får då en personlig kontakt med en vägledare. Hen hjälper dig att hitta aktiviteter och sammanhang där du kan träffa nya människor, allt utifrån dina intressen.

Under samtalet kommer ni bland annat att prata om hur du upplever ditt liv just nu, intressen och önskemål vad gäller det sociala. Syftet är att utifrån detta underlätta för dig att uppnå det sociala liv du önskar att ha. Naturligtvis stannar det ni pratar om mellan dig och vägledaren.


Så här fungerar ett socialt hälsosamtal

  1. Du kontaktar en vägledare genom att mejla till halsoframjande@kungalv.se eller ringa till 0303-23 90 45.
  2. Tillsammans med vägledaren så bokar du in en tid för ett första samtal.
  3. Under det första samtalet får du svara på frågor om din upplevelse av att din aktuella livssituation, ditt sociala liv och intressen. Det bokas även en tid för återkopplingssamtal.
  4. Vägledaren tar fram förslag på aktiviteter och sammanhang som passar dina intressen och önskemål.
  5. Vid återkopplingssamtalet går du och vägledaren igenom förslagen och en plan görs för att testa en eller flera förslag.
  6. Cirka tre månader efter återkopplingssamtalet görs en telefonuppföljning för att se hur det har gått och stämma av om det eventuellt behövs ytterligare kontakt.

Har du frågor eller vill veta mer, kontakta oss!

Tänk på att endast lämna ditt namn och dina kontaktuppgifter om du mejlar oss eller lämnar ett röstmeddelande. Känsliga uppgifter är nämligen inte säkra att skicka över mejl eller att lämna som röstmeddelande. Här kan du läsa mer om hur vi skyddar dina personuppgifter.

Telefon: 0303-23 90 45
Mejl: halsoframjande@kungalv.se

  Sidan uppdaterades: