Avfallsplan och avfallsföreskrifter

I Kungälv jobbar vi i enlighet med Göteborgsregionens avfallsplan där avfallstrappan är en viktig del i arbetet. Kommunen har också egna avfallsföreskrifter som ska följas.

Avfallsplan

Kommunen ska enligt lag ha en renhållningsordning som ska beskriva målen med avfallshanteringen, hur hämtningen ska gå till för olika typer av avfall och specifika regler och undantag. 2021 uppdaterades renhållningsordningen med Göteborgsregionens avfallsplan som sträcker sig till 2030.

Avfallsplan fram till 2030

Avfallsföreskrifter

Kungälvs kommun har tagit fram nya avfallsföreskrifter. Den 1 augusti 2022 trädde de aktuella avfallsföreskrifter i kraft.

Avfallsföreskrifter

Läs mer

Miljöstrategiskt arbete
Avfall och återvinning

  Sidan uppdaterades: