Nyanlända och integration

Kungälvs kommun tar varje år emot ett bestämt antal personer som anvisas hit av Migrationsverket. Tillsammans ansvarar vi alla för att nyanlända i Kungälvs kommun blir en del av samhället. Det gör vi genom att inkludera och bjuda in nya invånare i föreningslivet, i politiken och i privatlivet.

Nyanlända är personer som kommit till Sverige som flyktingar men nu har fått permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd.  

Kungälvs kommun arbetar för att nyanlända ska bli en självklar del i samhället. På sidan för nyanlända i kommunen finns samlad information och praktiskt stöd för vad du som nyanländ behöver göra när du är ny i kommunen.

För dig som är nyanländ

Statligt bidrag ska täcka kommunens kostnader

Kommunen får bidrag från staten för de kostnader som uppstår i samband med mottagande av nyanlända. Bidraget ska i första hand täcka kommunens kostnader för mottagandet som till exempel SFI, samhällsorientering och personalkostnader. 

Det finns ingen generell statlig ersättning till kommunen för kostnader för boende till nyanlända. Den enskilde ansvarar själv för att hyran betalas och har möjlighet att ansöka om bostadstillägg som tillägg till etableringsersättningen.

  Sidan uppdaterades: