Kode skola

Kode skola ligger lantligt cirka 1,5 mil norr om Kungälv. På Kode skola går 184 elever från förskoleklass till och med årskurs 2. Här finns också flera fritidshem.

Här använder vi oss av det naturnära läget i undervisningen. Vi lär oss ta ansvar och visa respekt för både varandra och miljön. För en ökad trivsel och trygghet får eleverna lära känna flera vuxna och barn. Bland annat har vi temadagar där vi arbetar över åldersgränserna.

 

Fakta om Kode skola (F-2)

Årskurser: F-2
Antal elever 1-2: 132
Antal elever förskoleklass: 66
Antal elever totalt: 198

 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

I början av varje skolår arbetar skolpersonal och elever fram en plan mot kränkande och diskriminerande behandling. Planen kallades tidigare för likabehandlingsplan. I planen har elever och personal tillsammans kommit överens om hur vi ska behandla varandra på skolan och vilka åtgärder som eventuellt ska genomföras för att undvika diskriminering och kränkande behandling.

Här kan du läsa Kode skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling.

 

 

  Sidan uppdaterades: