Styrdokument uppdelade per område

Innehåll på denna sida

Bygg, mark, miljö, natur
Ekonomi och upphandling
Kommunikation och delaktighet
Kultur, fritid och föreningar
Medarbetare och förtroendevald
Renhållning och vatten
Skola och barn
Socialtjänst, omsorg och hälsa
Styrning och ledning
Säkerhet, trygghet, kris
Trafik, gata, hamn, park
Övrigt

 

Bygg, mark, miljö, natur

Ekonomi och upphandling

Kommunikation och delaktighet

Kultur, fritid och föreningar

Medarbetare och förtroendevald

Administrativ handbok

pdf - Filstorlek: 209,0 KB

Anvisning för behandling av personuppgifter

pdf - Filstorlek: 6,7 MB

Anvisning för en rökfri arbetstid

pdf - Filstorlek: 135,3 KB

Anvisning för skadligt bruk

pdf - Filstorlek: 216,7 KB

Anvisning för uppvaktning av medarbetare

pdf - Filstorlek: 179,9 KB

Anvisning för ärende- och dokumenthantering

pdf - Filstorlek: 190,0 KB

Arbetsgivarpolicy

pdf - Filstorlek: 162,6 KB

Dokumenthanteringsplan ekonomi och kvalitet, HR och kommunkansliet

pdf - Filstorlek: 451,9 KB

Dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning för AB Kongahälla

pdf - Filstorlek: 211,0 KB

Dokumenthanteringsplan sektor bildning och lärande

pdf - Filstorlek: 997,1 KB

Dokumenthanteringsplan sektor samhälle och utveckling

pdf - Filstorlek: 972,4 KB

Dokumenthanteringsplan sektor trygghet och stöd

pdf - Filstorlek: 351,3 KB

Föreskrift för kommunalt partistöd i Kungälvs kommun

pdf - Filstorlek: 159,0 KB

Gemensamma spelregler i stadshuset

pdf - Filstorlek: 483,3 KB

Hälso- och arbetsmiljöpolicy, tillämpningsanvisningar

pdf - Filstorlek: 133,4 KB

Hälso och arbetsmiljöpolicy.pdf

pdf - Filstorlek: 141,4 KB

Kompetensförsörjningsplan.pdf

pdf - Filstorlek: 614,1 KB

OPF-KL, tillämpningsanvisningar

pdf - Filstorlek: 139,1 KB

Policy för politiskt förtroendevaldas förutsättningar och villkor

pdf - Filstorlek: 130,9 KB

Riktlinje för bisyssla

pdf - Filstorlek: 153,5 KB

Riktlinje för kommunal flaggning

pdf - Filstorlek: 169,6 KB

Riktlinje för pension

pdf - Filstorlek: 177,7 KB

Riktlinje för tjänsteresor

pdf - Filstorlek: 136,3 KB

Riktlinje intern representation

pdf - Filstorlek: 3,7 MB

Riktlinje misstanke om oegentligheter

pdf - Filstorlek: 204,1 KB

Riktlinje mot mutor och jäv

pdf - Filstorlek: 245,5 KB

Riktlinje vid kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier

pdf - Filstorlek: 258,0 KB

Riktlinjer för hat hot och våld mot förtroendevalda.pdf

pdf - Filstorlek: 237,8 KB

Riktlinjer för lön

pdf - Filstorlek: 155,4 KB

Visselblåsarlagen - intern rapporteringskanal, riktlinje

pdf - Filstorlek: 241,2 KB

Värderingar i Kungälvs kommun.pdf

pdf - Filstorlek: 167,6 KB

Renhållning och vatten

Allmänna bestämmelser för användande av Kungälvkommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

pdf - Filstorlek: 239,9 KB

Alternativ utbyggnadsmodell för VA.pdf

pdf - Filstorlek: 671,9 KB

Avfallsföreskrifter Kungälvs kommun

pdf - Filstorlek: 5,8 MB

Avfallsplan Göteborgsregionen

pdf - Filstorlek: 10,2 MB

Avfallstaxa

pdf - Filstorlek: 2,6 MB

Göteborgsregionens avfallsföreskrifter

pdf - Filstorlek: 2,1 MB

Göteborgsregionens avfallsplan tillgänglighetsanpassad

pdf - Filstorlek: 2,1 MB

Renhållningsordning

pdf - Filstorlek: 15,7 MB

Riktlinjer för ersättningar för enskilda VA-anläggningar

pdf - Filstorlek: 140,2 KB

Riktlinjer för installation och skotsel av fettavskiljare

pdf - Filstorlek: 191,0 KB

Riktlinjer för sprinkler

pdf - Filstorlek: 140,1 KB

Skyddsforeskrifter Dösebacka vattenskyddsomrade

pdf - Filstorlek: 203,5 KB

Skyddsföreskrifter Lysegårdens vattenskyddsområde

pdf - Filstorlek: 1,2 MB

Skyddsföreskrifter Marstrands vattenskyddsområde

pdf - Filstorlek: 543,1 KB

Va-plan

pdf - Filstorlek: 1,3 MB

VA-plan, del 1 - Dagvattenpolicy

pdf - Filstorlek: 578,3 KB

VA-plan, del 2 - dagvattenhandbok

pdf - Filstorlek: 3,7 MB

VA-plan, del 3 - åtgärdsförslag

pdf - Filstorlek: 729,6 KB

VA-policy

pdf - Filstorlek: 384,2 KB

VA-policy bilaga

pdf - Filstorlek: 801,2 KB

VA-taxa 2024+bilaga

pdf - Filstorlek: 562,7 KB

Vattenförsörjningsplan

pdf - Filstorlek: 4,9 MB

VA-utbyggnadsplan

pdf - Filstorlek: 1,1 MB

VA-utbyggnadsplan Bilaga 1 - Modell behov möjlighet

pdf - Filstorlek: 215,7 KB

VA-utbyggnadsplan Bilaga 2 - Områden klassificering

pdf - Filstorlek: 7,8 MB

VA-utbyggnadsplan Bilaga 3 - Behovs- & möjlighetskarta

pdf - Filstorlek: 1,2 MB

VA-utbyggnadsplan Bilaga 4 - Tidplan

pdf - Filstorlek: 39,6 KB

VA-utbyggnadsplan Bilaga 5 - VA-överföringsledningar

pdf - Filstorlek: 1,7 MB

Skola och barn

Socialtjänst, omsorg och hälsa

Styrning och ledning

Säkerhet, trygghet, kris

Trafik, gata, hamn, park

Övrigt

  Sidan uppdaterades: