8+fjordar

Hur ser det egentligen ut i södra Bohusläns fjordar? Går det att förbättra miljön och samtidigt utveckla friluftslivet och näringslivet? Det är frågor som lyfts i projektet 8+fjordar.

Kungälv är en av fem kustkommuner som finansierar projektet åtta fjordar. De andra deltagande kommunerna är Tjörn, Orust, Uddevalla och Stenungsund. Projektet har också fått bidrag från EU-programmet "Leader".

8+fjordar grundades 2008 och har ett sekretariat i Stenungsund med två anställda. De samarbetar med universitet, näringsliv och ideella organisationer inom tre teman: Fiske, miljö och företag.

Filmen överst på sidan om projektet 8+Fjordar togs fram under 2018. Den visar vårt fantastiska kustlandskap, de viktigaste miljöhoten och hur vi jobbar för att bemästra dem. Filmen har tagits fram med stöd av LONA-bidrag från länsstyrelsen. 

Viktiga miljösatsningar hittills

  • Införa fiskeregler
  • Sätta ut ålyngel
  • Bygga konstgjorda rev för fisk och hummer
  • Restaurera vattendrag för att gynna öringen
  • Informera om miljöpåverkan från fritidsbåtar

Tack vare 8+fjordar har beståndet av piggvar ökat och torsken har bevarats. Projektet har också gynnat småföretag som arbetar med båtturer och annan turism. Det lyckade samarbetet gjorde att 8+fjordar redan 2010 nominerades som ett av Sveriges bästa Leader-projekt.

Kunskapsöversikt för projektet

I slutet av 1990-talet kontaktades kustkommunerna av privatpersoner och företag som inte var nöjda med tillståndet i fjordarna. Till exempel hade många fiskbestånd minskat kraftigt. Kommunerna ansökte tillsammans om statligt bidrag för att ta fram ett kunskapsunderlag. Rapporten ”8Fjordar – en kunskapsöversikt” blev klar 2006. Den blev ett viktigt underlag när dagens projekt tog form.

8 Fjordar – en kunskapsöversikt (pdf)

Läs mer om projektet webbplatsen för 8+ Fjordar

  Sidan uppdaterades: