8+fjordar

Hur ser det egentligen ut i södra Bohusläns fjordar? Går det att förbättra miljön och samtidigt utveckla friluftslivet och näringslivet? Det är frågor som lyfts i projektet 8+fjordar.

Kungälv är en av fem kustkommuner som finansierar projektet åtta fjordar. De andra deltagande kommunerna är Tjörn, Orust, Uddevalla och Stenungsund. Projektet har också fått bidrag från EU-programmet "Leader".

8+fjordar grundades 2008 och har ett sekretariat i Stenungsund med två anställda. De samarbetar med universitet, näringsliv och ideella organisationer inom tre teman: Fiske, miljö och företag.

Filmen överst på sidan om projektet 8+Fjordar togs fram under 2018. Den visar vårt fantastiska kustlandskap, de viktigaste miljöhoten och hur vi jobbar för att bemästra dem. Filmen har tagits fram med stöd av Länsstryrelsens lokala naturvårdssatsning (Lona-bidrag).

Viktiga miljösatsningar hittills

  • Införa fiskeregler
  • Sätta ut ålyngel
  • Bygga konstgjorda rev för fisk och hummer
  • Restaurera vattendrag för att gynna öringen
  • Informera om miljöpåverkan från fritidsbåtar

Tack vare 8+fjordar har beståndet av piggvar ökat och torsken har bevarats. Projektet har också gynnat småföretag som arbetar med båtturer och annan turism. Det lyckade samarbetet gjorde att 8+fjordar redan 2010 nominerades som ett av Sveriges bästa Leader-projekt.

Kunskapsöversikt för projektet

I slutet av 1990-talet kontaktades kustkommunerna av privatpersoner och företag som inte var nöjda med tillståndet i fjordarna. Till exempel hade många fiskbestånd minskat kraftigt. Kommunerna ansökte tillsammans om statligt bidrag för att ta fram ett kunskapsunderlag. Rapporten ”8Fjordar – en kunskapsöversikt” blev klar 2006. Den blev ett viktigt underlag när dagens projekt tog form.

8 Fjordar – en kunskapsöversikt (pdf)

Läs mer om projektet webbplatsen för 8+ Fjordar

  Sidan uppdaterades: