Isolering och ventilation

Huset behöver ett bra klimatskal, det vill säga väl isolerade väggar, tak, golv och fönster, för att värmen ska stanna kvar längre i huset. Det gör att du kan minska på energiförbrukningen.

Ett bra klimatskal (väggar, tak, golv och fönster) gör att värmen inte försvinner lika fort ut ur huset. Klimatskalets förmåga att bromsa förlusen av värme mäts i U-värde. Det är bättre ju lägre U-värde huset har, U-värdet för en konstruktion bör ligga mellan 0,2-0,25. Tak och fönster är klimatskalets svagaste punkter.

Spara inte in på isolering!

Som det ser ut i dag kommer energipriset att vara högre i framtiden. Din kostnad för isolering kan uppvägas av lägre energiåtgång i framtiden.

Väggarna och taket behöver vara omsorgsfullt isolerade, särskilt genomföringar, fönsteranslutningar och andra detaljer, oavsett vilken huskonstruktion du ska bygga.

Fönster

Använd energieffektiva tvåglasfönster eller treglasfönster med högst U-värde 1 vid nybyggnation. Genom att välja ett energieffektivt treglasfönster kan du minska värmeförlusten med två tredjedelar jämfört med gamla tvåglasfönster.

Ventilation

I en villa i mellansverige på 125 kvm används ungefär 6500 kWh per år för att värma upp ventilationsluft. Genom att installera FTX-system (system som återvinner värmen i ventilationsluften) kan energiåtgången minskas med 3000-3500 kWh per år.

Sedan 1985 finns det krav på att nybyggda hus som inte har fjärrvärme som värmekälla måste ha värmeåtervinning av frånluften (BFS 199357:93).

  Sidan uppdaterades: