Sparråsskolan

Sparråsskolan ligger i Ytterby och är en skola med årskurser från förskoleklass till årskurs 5.(Nästa läsår till årskurs 6)

Sparråsskolan – växer till att bli en F-6 skola

Sparråsskolan är en skola som ligger i direkt närhet till naturen, vilket ger stora variationsmöjligheter i arbetet kring våra elevgrupper. Vi arbetar i ljusa fräscha lokaler med öppna ytor, högt i tak och genomtänkt ljudmiljö. Skolan har ett eget tillagningskök och i anslutning till skolan finns en fullstor idrottshall. På vår skolgård finns också ett uteklassrum som vi nyttjar för såväl rastverksamhet som olika aktiviteter under skoldagen.
Det dagliga arbetet sker i nära samarbete med elevhälsan och vi arbetar sedan uppstart enligt modellen EHM. Ett pågående utvecklingsarbete som vi ser gett goda resultat. All personal har ett gemensamt ansvar för alla  elever. Tillsammans ansvarar vi i höst för drygt 310 elevers lärande och utveckling.

Sparråsskolan var vid starten ht-17 en F-3 skola, men har sedan ht-22 behållt årskurs fyra som ett första steg mot att i framtiden även vara en mellanstadieskola. Det innebär att de elever vi har idag får stanna hos oss till och med år 6.

Vi kommer fortsätta växa med en årskurs/läsår, tills vi är fullt utbyggd F-6-skola.
Skolan har två till tre klasser per årskurs samt fritidsverksamhet. Byggnaden har en kapacitet att rymma ca. 400 elever.

Fakta om Sparråsskolan ht-23

Årskurser: F-5
Antal elever 1-3: 250
Antal elever åk 4-5: 110
Antal elever totalt: 360

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

I början av varje skolår arbetar skolpersonal och elever fram en plan mot kränkande och diskriminerande behandling. Planen kallades tidigare för likabehandlingsplan. I planen har elever och personal tillsammans kommit överens om hur vi ska behandla varandra på skolan och vilka åtgärder som eventuellt ska genomföras för att undvika diskriminering och kränkande behandling.

Här kan du läsa Sparråsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling (pdf, 693 kB)

  Sidan uppdaterades: