Sparråsskolan

Sparråsskolan ligger i Ytterby och är en skola med årskurser från förskoleklass till årskurs 3.

Skolan har två till tre klasser per årskurs samt fritidsverksamhet. Byggnaden har en kapacitet att rymma 380 elever. 

Skolan har ett eget tillagningskök och i anslutning till skolan ett allaktivitetshus med fullstor idrottshall. Både idrottshall och skola är byggt enligt systemet Sundahus sund inomhusmiljö (vilket bland annat riktar in sig på giftfria materialval). 

I skolan finns också utrymme för fyra förskoleavdelningar.


Fakta om Sparråsskolan

Årskurser:                               F-3
Antal elever 1-3:                     179
Antal elever förskoleklass:    78
Antal elever totalt:                257

 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

I början av varje skolår arbetar skolpersonal och elever fram en plan mot kränkande och diskriminerande behandling. Planen kallades tidigare för likabehandlingsplan. I planen har elever och personal tillsammans kommit överens om hur vi ska behandla varandra på skolan och vilka åtgärder som eventuellt ska genomföras för att undvika diskriminering och kränkande behandling.

Här kan du läsa Sparråsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling (pdf, 693 kB)

  Sidan uppdaterades: