Kullen skola

I en lantlig miljö knappt 2,5 kilometer norr om centrala Kungälv ligger Kullen skola. På skolan går cirka 330 elever. 

Här finns förskoleklass  och grundskola till och med årskurs 6. Skolan har också flera fritidshem för de yngre barnen (F-3) och för de äldre (4-6). Vi strävar efter att möta varje elev på deras egen nivå och regelbundet följa utvecklingen. Här ska alla barn kunna känna sig trygga, både i sitt arbete och i kontakter med andra. Det uppnår vi bland annat genom trygga och engagerade vuxna.

I årskurs 1-6 får tre elever dela på ett digitalt verktyg som används i undervisningen.

Fakta om Kullen skola (F-6)

Årskurser: F-6
Antal elever 1-6: 292
Antal elever förskoleklass: 36
Antal elever totalt: 328

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

I början av varje skolår arbetar skolpersonal och elever fram en plan mot kränkande och diskriminerande behandling. Planen kallades tidigare för likabehandlingsplan. I planen har elever och personal tillsammans kommit överens om hur vi ska behandla varandra på skolan och vilka åtgärder som eventuellt ska genomföras för att undvika diskriminering och kränkande behandling.

Här kan du läsa Kullen skola, plan mot diskriminering och kränkande behandling (pdf, 818 kB)

  Sidan uppdaterades: