Klöverbacken skola

I ett vackert naturområde i norra delen av Kungälv ligger Klöverbacken skola. På skolan går cirka 115 elever från förskoleklass till och med årskurs 2. Här finns flera fritidshem för skolår f-2.

Vi arbetar för att eleverna ska känna sig trygga, ha arbetsro och trivas tillsammans.
Genom att ha eleven i fokus strävar vi efter att ge alla förutsättningar för att utvecklas och växa. 

Fakta om Klöverbacken skola (F-2)

Årskurser: F-2
Antal elever: 86

Plan mot kränkande och diskriminerande behandling

I början av varje skolår arbetar skolpersonal och elever fram en plan mot kränkande och diskriminerande behandling. Planen kallades tidigare för likabehandlingsplan. I planen har elever och personal tillsammans kommit överens om hur vi ska behandla varandra på skolan och vilka åtgärder som ska genomföras för att undvika diskriminering och kränkande behandling.

Här kan du läsa Klöverbacken skolas Likabehandlingsplan- Plan mot diskriminering och kränkande behandling.pdf

  Sidan uppdaterades: