Klöverbackens skola

I ett vackert naturområde i norra delen av Kungälv ligger Klöverbackens skola. På skolan går cirka 115 elever från förskoleklass till och med årskurs 2. Här finns flera fritidshem för skolår f-2.

Inför höstterminen 2022

Klöverbackens lokaler kommer att sägas upp och lämnas inför höstterminen 2023 eftersom lokalerna inte bedöms optimala till storlek, utförande och läge för framtiden. Om vårdnadshavare önskar förskoleklass i Klöverbacken till höstterminen 2022 kan eleven gå där högst ett läsår för att sedan byta till annan skola i närheten till höstterminen 2023. För att en förskoleklass ska starta till höstterminen 2022 behöver tillräckligt många vårdnadshavare önska skolan.

Eleven i fokus

Vi arbetar för att eleverna ska känna sig trygga, ha arbetsro och trivas tillsammans.
Genom att ha eleven i fokus strävar vi efter att ge alla förutsättningar för att utvecklas och växa. 

Fakta om Klöverbackens skola (F-2)

Årskurser: F-2
Antal elever: 115

Fakta om Klöverbackens skola (Skolverket) 

Plan mot kränkande och diskriminerande behandling

I början av varje skolår arbetar skolpersonal och elever fram en plan mot kränkande och diskriminerande behandling. Planen kallades tidigare för likabehandlingsplan. I planen har elever och personal tillsammans kommit överens om hur vi ska behandla varandra på skolan och vilka åtgärder som ska genomföras för att undvika diskriminering och kränkande behandling.

Här kan du läsa Klöverbackens plan mot kränkande och diskriminerande behandling (pdf, 126 kB). 

  Sidan uppdaterades: