Korttidstillsyn för skolungdomar

Genom korttidstillsyn får skolungdomar med stora funktionsnedsättningar tillsyn och möjlighet att vara med på fritidsaktiviteter efter skoldagens slut och under lov.

 Teckenspråk:


Du som har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp så du kan leva självständigt och aktivt. Du kan få hjälp att bygga om din bostad, och du kan ha rätt till att få färdtjänst om du inte kan resa med buss eller tåg.

Har du mycket svårt att få ett arbete kan få delta i så kallad daglig verksamhet. Där kan du till exempel hjälpa till i café eller syssla med hantverk.

Behöver du mycket hjälp i din bostad kan du ha rätt till en personlig assistent. Det är en person som kommer hem och hjälper dig. En del personer med funktionsnedsättning behöver assistent både dagar och nätter.

Om du vill ha mer information om vilken hjälp du kan få, vänd dig till Kundcenter. Ring oss på telefon 0303 - 23 80 00 eller skicka ett mejl till kommun@kungalv.se.


Till och med tolv års ålder har barn med funktionsnedsättningar samma rättigheter till skolbarnomsorg som andra barn, enligt skollagen. Från och med 13 års ålder kan skolungdomar med stora funktionsnedsättningar även ha rätt till korttidstillsyn enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Korttidstillsynen utformas på olika sätt. Främst i form av grupper, så att ungdomar i liknande situation träffas.


Att ansöka om korttidstillsyn för skolungdomar

Om du vill ansöka om korttidstillsyn för skolungdomar ska du fylla i en blankett som du kan ladda ner här nedan.

Den ska skrivas under och skickas till: 

Kungälvs kommun
Funktionshinderenheten
Stadshuset
442 81 KUNGÄLV

När du skickat in ansökan kommer du att bli kontaktad av en handläggare.

Blankett: Ansökan om insatser enligt LSS (pdf)

Har du frågor om att ansöka om korttidstillsyn för skolungdomar, kan du ringa och prata med en handläggare på Funktionshinderenheten. 

  Sidan uppdaterades: