BiFF - Barn i föräldrars fokus

BiFF - Barn i föräldrars fokus, är en utbildning för föräldrar som ska eller har separerat.

BiFF är en kort utbildning för separerade föräldrar. Fokus i gruppsamtalen är barnen och hur de påverkas av föräldrarnas konflikt. Föräldrarna får ny kunskap och möjlighet att tillsammans med andra reflektera över hur de kan stödja sitt barn.

BiFF-gruppen träffas vid tre tillfällen, två timmar varannan vecka. Föräldrapar går var för sig i grupper och det är maximalt åtta föräldrar i varje grupp. Det finns inga krav på att båda föräldrarna ska delta.

Att tänka på

 • Utbildningen är frivillig
 • Utbildningen är gratis
 • Fika ingår vid varje tillfälle
 • Ingenting dokumenteras
 • Det finns inga kopplingar mellan de olika föräldragrupperna
 • Det finns inga krav på att båda föräldrarna ska delta

Teman som lyfts är bland annat

 • Barns röster om separationer
 • Faktiska förändringar efter en separation
 • Barns behov och utveckling
 • Barns nätverk
 • Kommunikation

Utförarenhetens stödgrupper och föräldrautbildning

Utförarenheten är en samlad verksamhet inom Kungälvs kommun för olika typer av hjälp och stöd till barn, unga och deras föräldrar och anhöriga. 

Grupp- och samtalsledarna i stödgrupperna har utbildning och lång erfarenhet av arbete med barn och unga. De har tystnadsplikt. 

Alla grupper och enskilda samtal är frivilliga och kostnadsfria. Inget dokumenteras.

Kontakt

Anneli Aggenfjord 0730-68 47 32
Amin Hamidi 0702-99 91 28
Erika Tordenvik 0703-00 38 77

e-post: stodgruppsverksamhet@kungalv.se

Är du intresserad av att delta i någon av våra grupper? 

Fyll i kontaktformuläret här så hör vi av oss!

   
  Sidan uppdaterades: