BiFF - Barn i föräldrars fokus

BiFF - Barn i föräldrars fokus, är en utbildning för föräldrar som separerar.

Föräldrautbildning som riktar sig till föräldrar som ska separera eller har separerat och som inte kommer överens i frågor som rör gemensamma barn.

BiFF-gruppen träffas vid fyra tillfällen, två timmar varannan vecka.

Föräldrapar går var för sig i grupper och det är maximalt åtta föräldrar i varje grupp. Det finns inga krav på att båda föräldrarna ska delta.

Utförarenhetens stödgrupper och föräldrautbildning

Utförarenheten är en samlad verksamhet inom Kungälvs kommun för olika typer av hjälp och stöd till barn, unga och deras föräldrar och anhöriga. 

Grupp- och samtalsledarna i stödgrupperna har utbildning och lång erfarenhet av arbete med barn och unga. De har tystnadsplikt. 

Alla grupper och enskilda samtal är frivilliga och kostnadsfria. Inget dokumenteras.

Kontakt

Anneli Aggenfjord 0730-68 47 32
Erika Tordenvik 0703-00 38 77

e-post: stodgruppsverksamhet@kungalv.se

Är du intresserad av att delta i någon av våra grupper? 

Fyll i kontaktformuläret här så hör vi av oss!

   
  Sidan uppdaterades: