Ansök och anmäl dricksvattenbrunn

Här kan du läsa om vilka områden i kommunen som du behöver anmäla och begära tillstånd för att få bygga en dricksvattenbrunn.

Ansök om att bygga en ny brunn

Fastigheter som ligger utmed kusten, inom detaljplanerat område och inom samlad bebyggelse behöver ansöka om att få bygga en brunn. Anledningen är att det kan finnas en risk att brunnen påverkar andra brunnar i området. Det är också en högre risk för att få saltvatten i brunnen närmare kusten.

Ansök om att bygga en brunn (pdf, öppnas i nytt fönster)


Du behöver ansöka för:

  • alla områden inom rödmarkeringen i kartan nedanför
  • detaljplanelagda områden öster om det markerade området
  • områden med samlad bebyggelse öster om det markerade området

 

Anmäl en gammal brunn till kommunen

Om du har en brunn som byggts före år 2000 men inte anmält den till kommunen behöver du fylla i och skicka in en anmälan. På den här kartan över landets brunnar kan du se om din brunn finns med sen tidigare. 

Anmälan om befintlig brunn (pdf, öppnas i nytt fönster) 

 

Skydda din brunn genom att lägga till den i det nationella Brunnsarkivet

Det nationella Brunnsarkivet drivs av Sveriges Geologiska Undersökning (SGU). De allra flesta brunnar som borrats av professionella brunnsborrare finns redan med i registret eftersom det finns ett lagkrav för det men det går också att uppdatera informationen i Brunnsarkivet.

Du hittar mer information om brunnsarkivet här 

  Sidan uppdaterades: