Ansök och anmäl dricksvattenbrunn

Här kan du läsa om vilka områden i kommunen som du behöver anmäla och begära tillstånd för att få anlägga en dricksvattenbrunn.

Ansök om ny brunn

Fastigheter som ligger utmed kusten, inom detaljplanerat område och inom samlad bebyggelse behöver ansöka om att få anlägga en brunn.

Ansök om anläggande av brunn (pdf, öppnas i nytt fönster)


Du behöver ansöka för:

  • alla områden inom rödmarkeringen i kartan nedanför
  • detaljplanelagda områden öster om det markerade området
  • områden med samlad bebyggelse öster om det markerade området

 

Anmäl en gammal brunn till kommunen

Om du har en brunn som anlagts före år 2000 men inte anmält den till kommunen behöver du fylla i och skicka in en anmälan.

Anmälan om befintlig brunn (pdf, öppnas i nytt fönster) 

 

Skydda din brunn genom att lägga till den i det nationella Brunnsarkivet

Det nationella Brunnsarkivet drivs av Sveriges Geologiska Undersökning (SGU). De allra flesta brunnar som borrats av professionella brunnsborrare finns redan med i registret eftersom det finns ett lagkrav för det men det går också att uppdatera informationen i Brunnsarkivet.

Du hittar mer information om brunnsarkivet här 

Riskzoner för salt i grundvattnet

Saltvatten kan tränga in från havet in i brunnar. Men det finns också fickor av mycket gammalt saltvatten långt in över land. Saltvatten som ligger kvar i berggrunden från den tid då havsytan var betydligt högre än idag. 

  Sidan uppdaterades: