Internt miljöarbete

Kungälvs kommun arbetar på många sätt för en bättre miljö. En viktig fråga är att göra vår egen organisation mer miljövänlig.

Utmärkta skolor

Skolor som arbetar för en bättre miljö kan söka olika utmärkelser. "Grön flagg" från Håll Sverige Rent och "Skola för hållbar utveckling" från Skolverket. De ges till skolor som har mål och handlingsplaner för sitt miljöarbete. Jobbet ska göras av personal och elever tillsammans.

I Kungälv är fem förskolor certifierade enligt Grön flagg. Tre grundskolor är utsedda till Skola för hållbar utveckling. Det lyckade arbetet beror till stor del på engagerade lärare.

Läs om "Skola för hållbar utveckling" på Skolverkets hemsida


Miljösmarta elever

Kungälvs kommun stöttar Natur- och miljöboken. Det är ett läromedel som delas ut till alla elever på mellanstadiet. På ett roligt och pedagogiskt sätt får eleverna lära sig att ta hänsyn till natur och miljö.

Kommunen deltar också i flera cykelprojekt, exempelvis "På egna ben", som är en årlig tävling för årskurs 4 — 6. Skolbarnen samlar poäng genom att cykla, gå eller åka kollektivt till skolan. Genom minskat bilskjutsande får barnen ökat självförtroende och trafiksituationen runt skolorna blir säkrare.

Läs mer om cykelprojekt i skolan


Energieffektiva byggnader

Kungälvs kommun äger över 100 byggnader – allt från äldreboenden till idrottshallar. Vi arbetar ständigt för att minska användningen av energi och vatten i våra fastigheter. Det gör vi till exempel genom att byta belysning och vitvaror, åtgärda ventilation och installera värmepumpar.

När kommunen bygger nya lokaler har vi en möjlighet att vara föregångare. Därför beslutade Samhällsutbyggnadsutskottet 2010 att nya skolor, förskolor och boenden ska byggas enligt energikraven för passivhus. I andra nya lokaler ska energianvändningen vara minst 30 procent lägre än vad Boverkets byggregler säger.

Hållbara tjänsteresor

När kommunens personal ska ge viktig service till medborgarna behöver vi resa. Varje år reser vi en sträcka som motsvarar mer än 100 varv runt jorden. Kommunen arbetar på många sätt för miljöanpassade och kostnadseffektiva tjänsteresor.

Programvaror i våra datorerna gör det möjligt att ha möten via webben med kollegor eller andra kommuner. Cyklar och elcyklar finns att låna. Kollektivtrafik ska alltid prioriteras framför bil där det är möjligt.

Sedan många år har kommunen krav på att våra fordon ska vara energisnåla. Nu satsar vi också extra på miljövänliga bränslen. När kommunen leasar nya personbilar ska vi i första hand välja elbilar och gasbilar. Det beslutade de högsta cheferna våren 2015.

  Sidan uppdaterades: