Hjälpmedel

Du som har en funktionsnedsättning kan behöva hjälpmedel för att få livet att fungera så bra som möjligt. Det kan handla om hjälpmedel för att du själv eller med hjälp av någon annan till exempel ska kunna klä dig, förflytta dig och kunna sköta vardagslivets rutiner.

Är du inskriven i Hemsjukvården, bor i ordinärt- eller biståndsbedömt boende, eller vistas på dagverksamhet eller daglig verksamhet kan kostnadsfritt få låna hjälpmedel. Du behöver få en personlig bedömning av legitimerad personal. Exempel på hjälpmedel du kan få låna är rollator, rullstol, eller toalettförhöjning.

Vilka hjälpmedel som kan förskrivas, och kraven för vilka hjälpmedel som kan vara aktuella, styrs av regler och upphandlingar i Västra Götalandsregionen. Tillsammans med din arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut eller sjuksköterska kommer ni fram till vilket hjälpmedel som är mest lämpligt för dig utifrån dina behov.

Det här gäller för dig som fått låna hjälpmedel

  • För att ditt hjälpmedel ska fungera på rätt sätt ska du använda, vårda och rengöra det enligt bruksanvisningen. Du ska också förvara hjälpmedlet enligt förskrivarens information.
  • Du ska vara rädd om hjälpmedlet så att du inte förlorar det.
  • Hjälpmedel är personligt och får därför inte lånas ut eller överlåtas till någon annan person.
  • Du kan bli ersättningsskyldig om ditt hjälpmedel skadas av onormal förslitning eller om du förlorar hjälpmedlet på grund av oaktsamhet

Reparation av hjälpmedel

Om något fel uppstår med ditt hjälpmedel kan du kontakta:
- Rehabenheten i Hemsjukvården dagtid helgfria vardagar på telefon: 0303–239831
- Hjälpmedelscentralens Kundtjänst i Mölndal på telefon: 010–4738080   knappval 1
- eller via Regionens webbplats: Felanmäl ditt hjälpmedel - Leverantör av Hjälpmedel i Västra Götalandsregionen

Återlämning av hjälpmedel

Byter du bostad eller flyttar till ett biståndsbedömt boende har du inte alltid rätt att behålla alla hjälpmedel. Vård-och omsorgsboenden har så kallad grundutrustning – hjälpmedel för den boende att låna. Kontakta Rehabenheten i Hemsjukvården vid frågor.
Om du inte längre behöver hjälpmedel och vill få hjälp med att lämna tillbaka det, kontakta Rehabenheten i Hemsjukvården alternativ valfri Rehabmottagning i den regionala primärvården.

Tänk på att hjälpmedlet ska vara rengjort när det återlämnas.

Hitta den närmaste rehabenheten på kartan - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen

  Sidan uppdaterades: