Anhörigstöd

Att vårda en närstående kan ge mycket glädje, men ibland kan du som anhörig själv behöva stöd.

Du kan få hjälp av anhörigstödet om du tar hand om en närstående som: 

 • är långvarigt sjuk
 • är äldre
 • har någon form av funktionsnedsättning
 • har ett missbruk

Med anhörig menas:

 • make, maka eller partner
 • förälder
 • syskon
 • barn
 • annan anhörig eller närstående

Det kostar inget att få hjälp från anhörigstödet. Om du vill ha ett stödjande samtal, kan du vara anonym om du vill. 

Läs och skriv ut broschyren om Anhörigstöd


Direkttelefonnummer

Telefon 0303-23 96 72 (anhöriga till äldre)
Telefon 0303-23 91 13 (stöd till personer med funktionsnedsättning eller missbruk)

Du kan också fråga om anhörigstöd i vårt Kundcenter i Stadshuset.


Anhöriga till äldre personer

Du som hjälper och stödjer en äldre person i hemmet kan få råd och stöd från en anhörigkonsulent i kommunen. Du kan till exempel:

 • få stödjande samtal, genom ett personligt möte eller per telefon
 • delta i gruppverksamhet och aktiviteter tillsammans med andra som vårdar anhöriga
 • få hjälp med avlösning
 • få hjälp med trygghetsplats om du skulle drabbas av akut sjukdom eller liknande

Telefon 0303-23 96 72


Anhöriga till personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning

Om du är anhörig till någon med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning kan du få råd och stöd från en anhörigkonsulent i kommunen. Du kan till exempel: 

 • få stödjande samtal, genom personligt möte eller per telefon
 • få veta mer om dina rättigheter
 • få information om hur du söker bistånd som avlösarservice, trygghetslarm, växelvård.
 • få information om grupper och organisationer som kan hjälpa dig

Telefon 0303-23 91 13

  Sidan uppdaterades: