Anhörigstöd

Att stödja en närstående kan vara givande men också tungt. Hos oss på anhörigstödet kan du som är anhörig få kostnadsfritt stöd för att orka med vardagen. Du kan vara helt anonym och tystnadsplikt råder.

Anhörigstödet i Kungälvs kommun riktar sig till dig som stödjer en närstående som behöver hjälp på grund av

 • långvarig sjukdom
 • åldrande
 • fysisk eller psykisk funktionsnedsättning
 • missbruk

Med anhöriga syftar vi på dig som är

 • make, maka eller partner
 • förälder
 • syskon
 • barn
 • annan person som står den hjälpbehövande nära

Det här kan anhörigstödet erbjuda

 • Stödsamtal – personligen eller via telefon.
 • Vägledning om stödinsatser i kommunen och hur du ansöker om dessa.
 • Träffar med andra i liknande situation som du.
 • Information om grupper och organisationer som kan hjälpa dig.
 • Föreläsningar och utbildningar.

Kontakta anhörigstödet

Du kan kontakta oss på vardagar under kontorstid. Om vi inte har möjlighet att svara i telefon får du gärna lämna ett röstmeddelande eller mejla oss så kontaktar vi dig så snart vi kan.

Telefon: 0303-23 90 45
Mejl: anhorigstodet@kungalv.se
Adress: Anhörigcenter i Oasen sim- och ishall, Rosendalsgatan 1, Kungälv

  Sidan uppdaterades: