Anhörigstöd

Att stödja en närstående kan vara givande men också tungt. Hos oss på anhörigstödet kan du som är anhörig få kostnadsfritt stöd för att orka med vardagen. Du kan vara helt anonym och tystnadsplikt råder.

Anhörigstödet i Kungälvs kommun riktar sig till dig som stödjer en närstående som är i behov av hjälp på grund av:

 • långvarig sjukdom
 • åldrande
 • fysisk eller psykisk funktionsnedsättning
 • missbruk

Med anhöriga syftar vi på dig som är:

 • make, maka eller partner
 • förälder
 • syskon
 • barn
 • annan person som står den hjälpbehövande nära


Det här kan anhörigstödet erbjuda

 • Individuella stödsamtal – personligen eller via telefon.
 • Vägledning gällande stödinsatser i kommunen och hur du ansöker om dessa.
 • Träffar med andra i liknande situation som du.
 • Information om grupper och organisationer som kan hjälpa dig.
 • Föreläsningar och utbildningar.

Anhöriggrupp för dig som är anhörig till en vuxen person med missbruk

Är du över 18 år och anhörig till någon vuxen med missbruk? I oktober startar anhörigstödet i Kungälvs kommun en anhöriggrupp där du kan få träffa andra i liknande situation och dela erfarenheter med varandra. Gruppen leds av kommunens anhörigkonsulenter och de kommer att skräddarsy upplägget utifrån din och de andra deltagarnas önskemål och behov.

Du gör din anmälan via nedanstående länk eller genom att ringa till anhörigstödet på 0303-23 90 45. Anhörigkonsulenterna kommer att kontakta dig med mer information och meddela om du har fått en plats i gruppen. Antalet platser är begränsat och vi behöver ha din anmälan senast 4 september.

Anmäl dig till anhöriggruppen.

Annan hjälp i kommunen

Det finns även andra stödinsatser som kommunen erbjuder, allt från hemtjänst till avlösning i hemmet. Vilket stöd du och din närstående kan ha rätt till beror på din närståendes besvär. Du kan läsa mer om vilken stöd och hjälp som Kungälvs kommun erbjuder genom att klicka på nedanstående länkar:

Familj och förälder
Funktionsnedsättning
Hjälp och stöd till äldre
Psykisk ohälsa
Stöd vid missbruk

  Sidan uppdaterades: