Anhörigstöd

Att stödja en närstående kan vara givande men också tungt. Hos oss på anhörigstödet kan du som är anhörig få kostnadsfritt stöd för att bättre orka med vardagen. Du kan vara anonym och tystnadsplikt råder.

Anhörigstöd

Anhörigstödet finns till för dig som stödjer en närstående som är i behov av hjälp på grund av fysisk eller psykisk sjukdom, demenssjukdom, missbruk eller funktionsnedsättning. Du kan vara make, maka eller partner, förälder, syskon, barn eller annan person som står den hjälpbehövande nära.

Anhörigstödet erbjuder stödsamtal där vi pratar om din situation som anhörig och hur denna kan göras mer hanterbar. Vi erbjuder inga terapeutiska samtal. De enda kraven för att få anhörigstöd är att du själv ska vara bosatt i Kungälvs kommun och att både du och din närstående är 18 år eller äldre.

Exempel på anhörigsituationer

  1. Guns man har drabbats av en stroke och är efter det halvsidesförlamad. Fram tills nu har han bott på ett korttidsboende men snart är det dags för honom att flytta hem och Gun känner en stor oro inför hur det ska gå.
  2. Annas bror Örjan har haft problem med alkoholen i flera år. Den senaste tiden har hon börjat känna att situationen inte är hållbar och att hon vill få stöd i hur hon kan få honom att söka hjälp för sitt beroende.
  3. Håkan har en son som är 23 år och har en kognitiv funktionsnedsättning. Sonen bor hemma, saknar arbete och mår väldigt dåligt. Håkan får stå för alla kostnader och önskar att sonen kunde ta kontakt med vården och socialtjänsten för att få stöd.
  4. Jasmine är tillsammans med Karin som har bipolär sjukdom. Hon tycker att det är svårt att veta hur hon ska förhålla sig till Karins sjukdom och hur hon på bästa sätt kan stötta henne. Hon upplever inte att hon kan prata om situationen med vänner då hon inte vill utelämna Karin.

Det här kan anhörigstödet erbjuda dig

Individuella stödsamtal

Du träffar en av anhörigstödets anhörigkonsulenter personligen, över telefon eller via videosamtal och berättar om din situation. Tillsammans väljer ni olika områden att fokusera på och du kan få tips om vilken hjälp som finns att få och hur du ansöker om den.

Anhöriggrupper

Regelbundet anordnas anhöriggrupper som låter dig träffa andra anhöriga i liknande situation för att utbyta erfarenheter och tillsammans få verktyg som underlättar anhörigskapet.
Läs mer om våra anhöriggrupper

Föreläsningar och utbildningar

Kostnadsfria, kunskapshöjande föreläsningar och utbildningar anordnas både regelbundet och vid behov. Läs mer om aktuella samt kommande föreläsningar och utbildningar

Hälsofrämjande aktiviteter

Att ta hand om sin egen hälsa är en viktig del för att orka med som anhörig. Anhörigstödet anordnar olika former av hälsofrämjande aktiviteter som hjälper dig att få återhämtning. Läs mer om aktuella hälsofrämjande aktiviteter

Om oss som arbetar på anhörigstödet

Vi som arbetar på anhörigstödet har olika yrkes- och utbildningsbakgrund men har alla mångårig erfarenhet av att möta anhöriga.

Annan hjälp i kommunen

Det finns även andra stödinsatser som kommunen erbjuder, allt från hemtjänst till avlösning i hemmet. Vilket stöd du och din närstående kan ha rätt till beror på din närståendes besvär. Du kan läsa mer om vilken stöd och hjälp som Kungälvs kommun erbjuder genom att klicka på nedanstående länkar

Kontakta anhörigstödet

Du kan kontakta oss på vardagar under kontorstid. Om vi inte har möjlighet att svara i telefon får du gärna lämna ett röstmeddelande eller mejla oss så kontaktar vi dig så snart vi kan.

Telefon: 0303-23 90 45
Mejl: anhorigstodet@kungalv.se
Adress: Anhörigcenter i Oasen sim- och ishall, Rosendalsgatan 1, Kungälv

  Sidan uppdaterades: