Starta eller utöka fristående förskola, fristående fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Du som vill starta eller utöka en fristående förskola, fristående fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet (till exempel familjedaghem eller flerfamiljssystem) behöver godkännande av den kommun där du ska ha din verksamhet.

Undervisningslokal

Du som vill driva eller arrangera någon typ av verksamhet med undervisningslokaler behöver anmäla detta. Om du köper en redan etablerad verksamhet gäller inte den förra ägarens anmälan, utan du behöver skicka in en egen. Anmälan till kommunen om undervisningslokal


Föreskrifter, författningar

Förutom att du ska följa bestämmelserna i skollagen ansvarar du också för att utbildningen genomförs enligt de bestämmelser som finns i föreskrifter och författningar som rör verksamheten.

  Sidan uppdaterades: