Om din brunn sinar

Här kan du läsa om vad du kan göra om vattnet i din egen brunn tar slut.

Lösningar på kort sikt

Följ tipsen i listan om du får vattenbrist under en kort period.

  • Fråga om du kan få fylla vattendunkar hos grannen om de har vatten i sin brunn.
  • Be grannar, släktingar eller vänner med kommunalt vatten om hjälp.
  • Hämta dricksvatten från någon av våra vattenkiosker, tag med egen dunk. 
  • Vatten som tas från en brunn med osäker kvalitet går bra att använda till andra ändamål än dricksvatten. Är du osäker på kvaliteten kan du koka vattnet.
  • Det kan finnas entreprenörer som hyr ut tankar med vatten. Försäkra dig om att vattnet och behållaren som levereras är klassat som livsmedel.
  • Försök inte fylla på brunnen med vatten. Det försvinner oftast snabbt ut i marken och blir grundvatten. Det krävs enorma mängder för att göra någon varaktig skillnad.

Lösningar på lång sikt

På lång sikt handlar det mer om att planera för att inte hamna i en situation utan vatten. Har du en gång varit utan vatten är risken stor att det händer igen. 

  • Borra eller gräv ny brunn. Problemet är sannolikt inte hur brunnen är utförd utan tillgången på grundvatten i ditt område. Tänk på att om borrar efter vatten utmed kusten kan det innebära en risk för saltvatteninträngning som på sikt försämrar grundvattenkvaliteten.

Läs mer om att leta vatten utmed kusten här

  • Kommunen arbetar hela tiden med att bygga ut vatten- och avloppsledningsnätet till nya områden. Följ och prenumerera på information om pågående VA-utbyggnadsprojekt du är intresserad av.

 Läs mer om VA-utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp här

  Sidan uppdaterades: