Innan du söker bygglov, förhandsbesked eller gör en anmälan

Det är hos kommunens Bygglovenhet du ansöker om lov och anmäler åtgärder. Vissa beslut fattas av politikerna i Miljö- och byggnadsnämnden. Andra beslut fattas av bygglovhandläggare, med delegation från nämnden.

För att ta reda på om tillstånd krävs för en åtgärd behöver du först veta om platsen är:

Karta som visar bland annat strandskydd, fornlämningar, kulturmiljöer och viss skyddsvärd natur finns på Länsstyrelsens webbplats (extern länk).

Bygglovsguiden ger svar om när lov krävs

I Bygglovsguiden (extern länk) hittar du allt behöver veta om bygglov och hur du ska gå till väga när du ska bygga nytt eller bygga om. Här får du också svar på vad som gäller om du ska bygga friggebod, attefallshus, pool, murar, staket med mera.

Mer information om hur du söker bygglov finns också på Boverkets webbplats (extern länk).

Kontakta kommunens Kundcenter om du undrar något utöver den information som ges här. Kundcenter nås genom telefon 0303-23 80 00, e-post kommun@kungalv.se eller ett besök till Stadshuset.

Bygglovsprocessen

Information om hur hela bygglovsprocessen ser ut, från det att du tagit reda på att du behöver ansöka om bygglov till att du fått ett slutbesked för din åtgärd och därefter får börja använda den. Bygglovsprocessen.


Ansök eller anmäl

Här hittar du blanketter för att göra din ansökan eller anmälan. Du hittar också checklistor över vilka ritningar och uppgifter som du vanligtvis behöver bifoga din ansökan eller anmälan. Ansök eller anmälan.

 

 

 

Kommunens mark?

Om det är Kungälvs kommun som är markägare måste du teckna avtal om arrende eller annan nyttjanderätt.

  Sidan uppdaterades: