Innan du söker bygglov, förhandsbesked eller gör en anmälan

På kommunens bygglovenhet ansöker du om lov och anmäler åtgärder. På den här sidan kan du läsa om vad du ska tänka på innan du skickar in en ansökan eller anmälan.

För att ta reda på om tillstånd krävs för en åtgärd behöver du först veta om platsen är:

Kommunkartan ger dig mer information

På vår karta kan du lägga på olika lager med information för att få veta mer om det område du vill bygga på. I exemplet vi länkar till här har vi tänt upp lagren för strandskyddat område och fornlämningar. Det finns en lång rad lager i kartan som kan vara intressanta, exempelvis skyddsvärd natur, kulturhistoriska lämningar med mera så titta runt bland lagren på sidan och lär dig mer om din mark.

Boverket ger svar på när lov krävs

På Boverkets webbplats hittar du allt du behöver veta om vad som kräver bygglov och inte. Här får du bland annat svar på vad som gäller om du ska bygga friggebod, attefallshus, pool, murar, staket med mera.

Bygglovsbefriande åtgärder

För en- och tvåbostadshus finns det flera saker som du kan göra utan bygglov som exempelvis friggebodar, attefallshus eller uteplatser. Vissa kan dock kräva en anmälan. Läs mer om bygglovsbefriande åtgärder på Boverkets webbplats.

För en- och tvåbostadshus utanför planlagt område och utanför sammanhållen bebyggelse får du resa en mindre tillbyggnad och en komplementbyggnad i omedelbar närhet av bostadshuset. Detta kräver varken bygglov eller en anmälan. I Kungälvs kommun klassas en liten tillbyggnad som 20 kvadratmeter och en komplementbyggnad som 35 kvadratmeter.

För en- och tvåbostadshus i Kungälvs kommun får du, utöver andra lovbefriade åtgärder, sätta upp murar och plank till en höjd av maximalt 0,50 meter utan bygglov eller anmälan. Staket får ha en höjd av maximalt 1,10 meter och en genomsiktlighet med luft på cirka 50 procent utan bygglov eller anmälan.

Tänk på att fråga din granne om lov om du är närmre en gräns än 4,5 meter. Tänk på att andra regler kan gälla om du bor inom ett kulturhistorisk område eller inom strandskyddat område.

Är du osäker på om du behöver bygglov eller om dina planer kräver en anmälan, kontakta bygglovenheten via kommunens kundcenter.

Bygglovprocessen

På sidan Bygglovprocessen får du information om hur hela bygglovprocessen ser ut. Från det att du tagit reda på att du behöver ansöka om bygglov till att du fått ett slutbesked för din åtgärd och därefter får börja använda den.

Besök sidan bygglovprocessen

Ansök eller anmäl

På sidan Ansök eller anmäl hittar du blanketter för att göra din ansökan eller anmälan. Där finns också checklistor över vilka ritningar och uppgifter som du vanligtvis behöver bifoga din ansökan eller anmälan.

Besök sidan Ansök eller anmälan

Kommunens mark?

Om det är Kungälvs kommun som är markägare måste du teckna avtal om arrende eller annan nyttjanderätt.

  Sidan uppdaterades: