Trampolinen

Stödgrupper för barn och unga som lever i en utsatt situation.

Trampolinen är en samverkan mellan Kungälvs kommun och Svenska kyrkan. 

Trampolingruppen träffas vid femton tillfällen, ca en och en halv timma en eftermiddag i veckan. 


Grupperna är till för barn och unga som i sin närhet har till exempel:

  • beroendeproblematik
  • psykisk ohälsa
  • bråk, hot eller våld

Syftet med Trampolingrupperna är att:

  • erbjuda en trygg miljö där man kan prata om det man varit med om
  • ge möjlighet att dela erfarenheter med andra i liknande situation
  • ge hjälp att förstå sina egna behov och hur man tänker och känner
  • ha roligt tillsammans

Trampolinen föräldrar
Gruppträffarna för föräldrar är till för föräldrar som har barn och unga i åldrarna 7 - 18 år och har någon i sin närhet med beroendeproblematik, psykisk eller fysisk ohälsa, och/eller lever med bråk, hot, våld eller andra svårigheter. 

Om stödgrupper och föräldrautbildning på Utförarenheten
Utförarenheten är en samlad verksamhet inom Kungälvs kommun för olika typer av hjälp och stöd till barn, unga och deras föräldrar och anhöriga.

Grupp- och samtalsledarna i stödgrupperna har utbildning och lång erfarenhet av arbete med barn och unga. De har tystnadsplikt.

Alla grupper och enskilda samtal är frivilliga och kostnadsfria. Inget dokumenteras.

Kontakta Trampolinen

Anette Andheimen 0725 77 69 01
Anneli Aggenfjord 0730 68 47 32
Erika Tordenvik 0703 00 38 77
Lennart Åkerlund 0704 07 42 10
Meher Aziz 0722 25 83 20

e-post: stodgruppsverksamhet@kungalv.se

Du kan också ta kontakt med Gemensam mottagning om du vill veta mera om Trampolinen.
Telefon 0303–23 93 77

 

  Sidan uppdaterades: