Änghemsplan

På den här sidan kan du läsa mer om hur vi utreder och tar hand om våra ledningar på Änghemsplan. Om du är fastighetsägare i området så rekommenderar vi att du följer den här sidan genom att fylla i din e-postadress i rutan under rubriken ”prenumerera på sidan”.

Projektledare: Adam Ridelius, adam.ridelius@kungalv.se
Beräknad projekttid: 2023/2024
Projektstatus: utredning och åtgärder pågår
Entreprenörer: IRG Rörinspektion, info@irg.se

 


 

Välkommen till projektsidan för Änghemsplan!

Nu har arbetet med att undersöka VA-ledningarna i ditt område startat. Prenumerera på denna sida genom att fylla i din e-postadress i rutan med rubriken "Prenumerera på sidan". När sidan uppdateras får du ett e-postmeddelande i din inkorg.

Planerar du att göra några ändringar på din fastighet?

Planerar du att göra några ingrepp, till exempel dränering, asfaltering eller plantering, på din egen fastighet under 2023/2024 ber vi dig att kontakta IRG eller kommunen. Du kan då få en preliminär bedömning om det är troligt att du kommer att få en uppmaning att göra några åtgärder på dina egna ledningar.


Om projektet

När det regnar ute blir avloppsledningarna för spillvatten snabbt fulla i ditt område och detta skapar problem och överbelastar VA-ledningarna. Kungälvs kommun har undersökt ledningarna och hittat en del brister som måste åtgärdas. Bristerna finns på kommunens ledningar och privata fastigheter.
Kommunen genomför projektet för att vi har krav på att minska regnvattnet i ledningarna, minska påverkan på naturen och för att minska riskerna för störningarna för den enskilda fastighetsägaren.

Mer information

Här kan du läsa mer om kommunens dagvattenhantering och arbetet med våra ledningar.
Vanliga frågor och svar om VA-underhåll
Underhåll av VA-nätet

  Sidan uppdaterades: