Diseröd

Om vår verksamhet

På vår förskola lägger vi stor vikt vid det sociala samspelet, språk och kommunikation samt en verksamhet som är rolig, trygg, lärorik och lustfylld för barnen. Hos oss får barnen upptäcka, utforska, leka och skapa. I denna miljö växer och utvecklas både vuxna och barn såväl som individer och som grupp.

Förskolan består av fyra avdelningar som heter: Lyckan, Glädjen, Hoppet och Vänskapen. Lyckan & Glädjen bildar en hemvist och Hoppet & Vänskapen bildar en hemvist. Förskolan har gemensam matsal, ateljé och ett stort pedagogiskt torg. Där finns det utrymme för motorik och dans, sång och musik, drama, lek och teater. En trappa upp finns förskoleklassen.

Allas lika värde

Vi vill ge barnen en trygg, utvecklande och trivsam miljö där grundläggande demokratiska värden råder och där alla människors lika värden uppmuntras. Alla barn ska bli sedda för den de är och få stöd i att utvecklas utifrån sina förutsättningar, i samspel med varandra. Våra värdeord är: Trygghet, Glädje, Lärande och Hänsyn.

Vårt arbete med allas lika värde och trygghet har vi beskrivit i vår plan mot diskriminering och kränkande behandling som uppdateras årligen. Vi arbetar för en trygg miljö där alla barn, föräldrar och pedagoger ska känna sig välkomna.

  Sidan uppdaterades: