Brandposter

Kommunens brandposter får endast användas av räddningstjänsten och kommunens egen VA personal.

Anledningen är bland annat att vattenuttaget från en brandpost kan vara så stort att dricksvattnet till andra abonnenter i området missfärgas.
Läs mer om missfärgat vatten på vår avbrott och störningssida.
Det finns också risk att smuts kommer in i ledningarna i samband med inkopplingen. Något som kan få stora konsekvenser för boende längre ner på ledningen.
Företagare som behöver stora mängder vatten ska hämta det från någon av våra fyra vattenkiosker. 
Här kan du läsa mer om våra vattenkiosker.

  Sidan uppdaterades: