Djuphamnskajen begränsad framkomlighet

Kontakt: Filip Johansson, Kungälvs kommun

Under hösten 2021 och våren 2022 har en inspektion och sammanställning av kajkonstruktioner utförts på Koöns kajbestånd. På kajen finns det skador på bärande konstruktionsdelar vilket innebär att lasterna på kajerna måste begränsas.

Markerat område stängs av för fordonstrafik och uppställning av material eller båtar. Endast gång- och cykeltrafik tillåten. Isättning och upptagning av båtar sker inom, på plats, markerat område. Maximalt 29 ton inom detta område.

Avstängning och lastbegränsning startar inom kort och gäller tills vidare.

För mer information om renoveringen av kajen, besök projektets sida som finns på sidan om byggprojekt.

  Sidan uppdaterades: