Träffpunkten

På alla våra äldreboenden har vi en Träffpunkt. Här arbetar aktiveringspedagoger med att erbjuda aktiviteter och sammankomster av olika slag för våra hyresgäster.

Gamla favoriter och nya upplevelser

Vi försöker fånga upp gemensamma önskemål såväl som enskildas behov av aktivering. Det kan vara allt från bingo och allsång till trubadurer och filmvisning. Vi får besök av frivilligorganisationer som uppträder med körsång och bjuder på en kopp kaffe. Naturligtvis besöker Lucia oss med sin skönsång.

Vi utvecklar vissa aktiviteter med hjälp av ny teknologi. Flera boenden erbjuder TV-spel samt cykelturer i Kungälv med hjälp av motionscykel och filmduk.

Skördefest, cruising i raggarbil och folkparksfest är exempel på större aktiviteter som Träffpunkten anordnar.


Samarbete över gränser

Träffpunkten samverkar gärna med andra i närområdet, exempelvis dagisgrupper som kommer och dansar runt midsommarstången.

 

Öppen Träffpunkt

I vår kommun finns flera seniorcaféer, detta är öppna verksamheter dit alla seniorer är välkomna.Här kan du läsa mer om deras aktiviteter.

  Sidan uppdaterades: