Så bildar du en förening

Du som brinner för idrott, politik, hundar eller något helt annat, kan starta en förening med andra som delar intresset. I föreningen utvecklas ni tillsammans under demokratiska former.

Så bildar du en förening

 1. Skapa en tillfällig styrelse
  Först måste du skapa en så kallad interimsstyrelse. Det är en tillfällig styrelse som tar hand om allt praktiskt innan det formella bildandet av föreningen. Den ska ta fram förslag på vilka stadgar som ska gälla, vad föreningen ska heta och hur stor medlemsavgiften ska vara. Interimsstyrelsen ska också föreslå styrelseledamöter, skaffa bank- eller plusgironummer och kalla till möte då föreningen bildas.

  Finns det en etablerad distriktsorganisation som kan representera föreningen (till exempel Göteborgs fotbollsförbund eller Göteborgs scoutdistrikt), vänder ni er till dem för att få hjälp med bildandet.

 2. Håll ett möte där föreningen bildas 
  På mötet då föreningen bildas ska styrelsen väljas och beslut om föreningens namn, stadgar och medlemsavgift tas. Det är viktigt att alla som är med har samma möjlighet att påverka det som bestäms.


Minst tre personer i styrelsen

Styrelsen ska minst bestå av en ordförande, en sekreterare och en kassör.

 • Ordförande 
  Den som är ordförande ska leda föreningens sammanträden. Ordföranden ansvarar för planeringen av verksamheten, representerar föreningen utåt och ser till att alla beslut genomförs och godkänner alla räkningar.
 • Kassör 
  Den som är kassör ansvarar för föreningens ekonomi. Kassören sköter betalningar och ansvarar för medlemsregister och medlemsavgifter. Kassören sköter också föreningens försäkringsfrågor. 
 • Sekreterare 
  Den som är sekreterare skriver protokoll, sköter föreningens arkiv och post.

Sedan kan styrelsen också ha vice ordförande, ledamöter och suppleanter.

Stadgar är föreningens regler

I stadgarna står bland annat vad som är föreningens syfte, vilka som kan vara medlemmar och hur föreningen kan upplösas.

Så säger lagen

I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det betyder att man kan bilda en förening utan tillstånd från myndigheterna. Föreningen måste förstås följa de lagar och regler som finns, till exempel som gäller skatter och bokföring. Dessutom finns en hel del oskrivna rättsregler som styr föreningarnas verksamhet.

Vill du registrera din förening,ladda ner blanketten Föreningsregistrering (pdf-fil, 119 kbyte).

En förening är en juridisk person

Eftersom en förening har en styrelse och stadgar betraktas den som en så kallad juridisk person. Det betyder att den kan:

 • äga saker
 • teckna avtal
 • vara arbetsgivare
 • vara part inför myndighet
 • ställas ansvarig för skulder och försättas i konkurs.
  Sidan uppdaterades: