Så bildar du en förening

Du som brinner för idrott, politik, hundar eller något helt annat, kan starta en förening med andra som delar intresset. I föreningen utvecklas ni tillsammans under demokratiska former.

Så bildar du en förening

 1. Skapa en tillfällig styrelse
  Först måste du skapa en så kallad interimsstyrelse. Det är en tillfällig styrelse som tar hand om allt praktiskt innan det formella bildandet av föreningen. Den ska ta fram förslag på vilka stadgar som ska gälla, vad föreningen ska heta och hur stor medlemsavgiften ska vara. Interimsstyrelsen ska också föreslå styrelseledamöter, skaffa bank- eller plusgironummer och kalla till möte då föreningen bildas.

  Finns det en etablerad distriktsorganisation som kan representera föreningen (till exempel Göteborgs fotbollsförbund eller Göteborgs scoutdistrikt), vänder ni er till dem för att få hjälp med bildandet.

 2. Håll ett möte där föreningen bildas 
  På mötet då föreningen bildas ska styrelsen väljas och beslut om föreningens namn, stadgar och medlemsavgift tas. Det är viktigt att alla som är med har samma möjlighet att påverka det som bestäms.

Minst tre personer i styrelsen

Styrelsen ska minst bestå av en ordförande, en sekreterare och en kassör.

 • Ordförande 
  Den som är ordförande ska leda föreningens sammanträden. Ordföranden ansvarar för planeringen av verksamheten, representerar föreningen utåt och ser till att alla beslut genomförs och godkänner alla räkningar.
 • Kassör 
  Den som är kassör ansvarar för föreningens ekonomi. Kassören sköter betalningar och ansvarar för medlemsregister och medlemsavgifter. Kassören sköter också föreningens försäkringsfrågor. 
 • Sekreterare 

  Den som är sekreterare skriver protokoll, sköter föreningens arkiv och post.

Sedan kan styrelsen också ha vice ordförande, ledamöter och suppleanter.

Stadgar är föreningens regler

I stadgarna står bland annat vad som är föreningens syfte, vilka som kan vara medlemmar och hur föreningen kan upplösas.

Registrera din förening

I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Men kommunen har ett register för de som vill. Då har vi lättare att nå ut med information till dig.

Föreningsregistret – registrera eller uppdatera

Här registrerar du din förening i föreningsregistret och ändrar befintliga uppgifter.

Till tjänsten

 

Lagar för en idell förening

På bolagsverkets hemsida finns en lista på lagar som din förening behöver följa

Juridisk person — vad betyder det?

Eftersom en förening har en styrelse och stadgar betraktas den som en så kallad juridisk person. Det betyder att den kan:

 • äga saker
 • teckna avtal
 • vara arbetsgivare
 • vara part inför myndighet
 • ställas ansvarig för skulder och försättas i konkurs.
  Sidan uppdaterades: