Fastighet, anläggning och byggnation

Fastighet, anläggning och byggnation är en yrkesförberedande inriktning som ger dig kunskaper inom reparationer och underhåll av både inre och yttre miljöer. Detta är valet för dig som gillar att fixa saker och föredrar ordning och reda.

Under utbildningen lär du dig bland annat att arbeta med reparation och underhåll av fastigheter och skötsel av parkmiljöer. Du får träna på vaktmästarsysslor och arbetsuppgifter som gräsklippning, snöskottning och verkstadsarbete.

Under utbildningen får du lära dig hur man använder material, verktyg, maskiner och löser
problem. Du får utveckla din känsla för service och sociala förmåga för att samverka med andra.
Du kommer att lära dig hur du ska arbeta ergonomiskt, hälsosamt och säkert.

Värdefull arbetslivserfarenhet med APL

En viktig del av utbildningen är det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) som är förlagt på 22 veckor under fyra år. Du som elev får vara ute på en arbetsplats och träna på olika arbetsplatser som vaktmästeri, återvinningscentral eller parkskötsel. Under APL-perioden får du tillämpa dina teoretiska och praktiska kunskaper från skolan i en arbetsmiljö.

Efter avslutad utbildning

När du har avslutat din utbildning kommer du att vara rustad för att arbeta inom områden som exempelvis grönyteskötsel eller som vaktmästare.

  Sidan uppdaterades: