Resebidrag för gymnasieelever

Gymnasieelever som är folkbokförda i Kungälvs kommun kan söka ett resebidrag till och med vårterminen det år de fyller 20 år. Resebidraget heter bidrag för elevresor. Resebidraget betalas ut till elever som har rätt till studiebidrag enligt studiestödslagen och har en färdväg mellan skola och hem som överstiger sex kilometer.

Läser du på en skola inom Göteborgsregionen (GR) får du resebidrag i form av ett busskort. Mer information om busskort finns på:

https://www.kungalv.se/forskola--skola/skolskjuts/busskort-for-gymnasiet/

Om du studerar utanför GR kan du söka bidrag för elevresor. Du kan då beviljas busskort eller bidrag för elevresor. Bidrag för elevresor betalas ut en gång i månaden vid fyra tillfällen på höstterminen och fem tillfällen på vårterminen. Den första utbetalningen görs i slutet av september.

Ersättningsbelopp
Belopp per månad är 1/30 del av basbeloppet:
1 550 kronor/månad (läsåret 2019/2020)

Sista ansökningsdag för läsåret 2019/2020 är 30 juni 2020.

Rätt till inackorderingsbidrag istället?
Har du rätt till inackorderingstillägg är det i första hand det du ska söka. Inackorderingstillägget är ett bidrag till kostnaden för inackordering (boende) och hemresor. Du som går på en kommunal skola kan söka bidrag via kommunen och du som läser på en fristående skola kan söka bidrag via CSN. Du kan inte få både bidrag för elevresor och inackorderingsbidrag. Du som antagits på gymnasieplats i annan kommun genom andrahandsmottagning, så kallat frisök, har inte rätt till inackorderingstillägg. Mer information om inackorderingstillägg finns här:
http://www.kungalv.se/forskola--skola/gymnasieskola/inackorderingstillagg
https://www.csn.se/bidrag-och-lan/studiestod/tillagg-till-studiestodet/for-gymnasiestudier/inackorderingstillagg.html

Så ansöker du

Fyll i ansökningsblanketten och skicka in den tillsammans med ditt studieintyg. Tänk på att du måste göra en ny ansökan för varje nytt läsår.

Ansökningsblankett för utskrift (pdf-fil, 173 kB)

Skicka din ansökan till:

Sektor Bildning och Lärande
Stadshuset
442 81 Kungälv

  Sidan uppdaterades: