Resebidrag för gymnasieelever

Gymnasieelever som är folkbokförda i Kungälvs kommun kan söka ett resebidrag till och med vårterminen det år de fyller 20 år. Resebidraget heter bidrag för elevresor. Resebidraget betalas ut till elever som har rätt till studiebidrag enligt studiestödslagen och har en färdväg mellan skola och hem som överstiger sex kilometer.

Läser du på en skola inom Göteborgsregionen (GR) får du resebidrag i form av ett busskort. Mer information om busskort för gymnasiet hittar du här.

Om du studerar utanför GR kan du söka bidrag för elevresor. Du kan då beviljas busskort eller bidrag för elevresor. Bidrag för elevresor betalas ut en gång i månaden vid fyra tillfällen på höstterminen och fem tillfällen på vårterminen. Den första utbetalningen görs i slutet av september.

Sista ansökningsdag är 30 juni för föregående läsår

Ersättningsbelopp

Belopp per månad är 1/30 del av prisbasbeloppet.

Rätt till inackorderingsbidrag istället?

Har du rätt till inackorderingstillägg är det i första hand det du ska söka. Inackorderingstillägget är ett bidrag till kostnaden för inackordering (boende) och hemresor. Du som går på en kommunal skola kan söka bidrag via kommunen och du som läser på en fristående skola kan söka bidrag via CSN. Du kan inte få både bidrag för elevresor och inackorderingsbidrag. Du som antagits på gymnasieplats i annan kommun genom andrahandsmottagning, så kallat frisök, har inte rätt till inackorderingstillägg.

Mer information om inackorderingstillägg finns här samt på CSN:s sida om inackorderingstillägg.

  Sidan uppdaterades: