Vattenskyddsområde

Kommunen har tre vattenskyddsområden. Marstrands- (på Koön), Lysegårdens- och Dösebacka vattenskyddsområde. Vi är också en del av ett regionalt vattenskyddsområde utmed Göta älv (GÄVSO).

Regler för fastighetsägare som bor vid våra lokala vattenskyddsområden

  • Du får inte lagra mer ved än vad som går åt till huset under ett år
  • Du får inte använda några bekämpningsmedel i trädgården
  • Du får inte hantera mer än sammanlagt 25 liter av hälsofarliga produkter som exempelvis (bensin, diesel eller fotogen)

Dösebacka vattenskyddsområde

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Kungälvs kommuns vattentäkt vid Dösebacka (pdf)
Det pågår ett arbete för att uppdatera uppdatera vattenskyddsområdet i Dösebacka. Under hösten 2022 görs ett så kallat samråd. Det betyder att information skickas ut till alla fastighetsägare i området. Samrådet pågår fram till den 1 december 2022. Kontaktperson för Dösebacka vattenskyddsområde är VA-ingenjör Emanuel Nandorf.

Lysegårdens vattenskyddsområde

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Kungälvs kommuns vattentäkt vid Lysegården (pdf)  

Marstrand vattenskyddsområde

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Kungälvs kommuns vattentäkt i Marstrand (pdf)

Regionalt vattenskyddsområde

Göta Älv och Vänersborgsvikens vattenskyddsområde (GÄVSO) 

Vattenskyddsområdet GÄVSO beslutades av länsstyrelsen i Västra Götaland den 16 maj 2022 och gäller från den 1 juli 2022 oavsett om det överklagas. Notera att GÄVSO vattenskyddsområde omfattar en inre och en yttre zon där skyddsföreskrifterna som presenteras gäller den inre zonen.
Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Göta älv och Vänersborgsvikens vattenskyddsområde hittar du här.

Här kan du ta del av Länsstyrelsens beslut om Göta älv och Vänersborgsvikens vattenskyddsområde

Blankett för att söka tillstånd

Om du är en av dom fastighetsägare som behöver ansöka om tillstånd för din verksamhet i den inre zonen av Göta älv och Vänersborgsvikens vattenskyddområde så hittar du blanketten här.

  Sidan uppdaterades: