Vattenskyddsområde

Kommunen har tre vattenskyddsområden. Marstrands- (på Koön), Lysegårdens- och Dösebacka vattenskyddsområde. Vi har också ett regionalt vattenskyddsområde tillsammans med kommunerna utmed Göta älv.

Regler för fastighetsägare som bor vid våra lokala vattenskyddsområden

  • Du får inte lagra mer ved än vad som går åt till huset under ett år
  • Du får inte använda några bekämpningsmedel i trädgården
  • Du får inte hantera mer än sammanlagt 25 liter av hälsofarliga produkter som exempelvis (bensin, diesel eller fotogen)

Lokala vattenskyddsområden i Kungälvs kommun

Läs om varje vattenskyddsområde och de föreskrifter som finns för området.

Dösebacka vattenskyddsområde

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Kungälvs kommuns vattentäkt vid Dösebacka (pdf)


Lysegårdens vattenskyddsområde

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Kungälvs kommuns vattentäkt vid Lysegården (pdf)  


Marstrand vattenskyddsområde

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Kungälvs kommuns vattentäkt i Marstrand (pdf)


Regionalt vattenskyddsområde


Göta Älv och Vänersborgsvikens vattenskyddsområde (GÄVSO) 

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Göta älv och Vänersborgsvikens vattenskyddsområde hittar du här. Vattenskyddsområdet GÄVSO beslutades av länsstyrelsen i Västra Götaland den 16 maj 2022. Här kan du ta del av beslutet!

 

  Sidan uppdaterades: