Bokcirkel

Vi läser samma bok och pratar om den tillsammans!

Torsdag 25/1, 7/3, 25/4, 13/6
10.30 Biblioteket

Vi läser alla samma bok och ses en gång i månaden för att prata om boken.
Vi bjuder på kaffe/te.
Vid terminsstarten 25 januari delar vi in oss i två grupper. Ingen anmälan.

Vårens datum och böcker:

Grupp 1:

25/1 Kaffe med mjölk – Ella-Maria Nutti
7/3 Hemma – Judith Hermann
25/4 Andromeda – Therese Bohman
13/6 Studie i mänskligt beteende – Lena Andersson

Grupp 2:

25/1 Studie i mänskligt beteende – Lena Andersson
7/3 Kaffe med mjölk – Ella-Maria Nutti
25/4 Hemma – Judith Hermann
13/6 Andromeda – Therese Bohman

Arrangör: Kungälvs kommun

Information

  • Plats: Biblioteket, Mimers Kulturhus
  • Datum 25 januari