Information till dig som är förtroendevald politiker i Kungälvs kommun

Här finns information, snabblänkar och blanketter som kan vara till nytta för dig som är förtroendevald politiker i Kungälvs kommun.

Innehåll på denna sida

Arvoden och ersättningar
IT-stöd
Möten och handlingar
Regler och rutiner
Säkerhet och arbetsmiljö
Kommunens organisation

Ny som förtroendevald politiker

För att du ska få de bästa förutsättningarna att kunna utföra ditt politiska uppdrag
kommer här en stegvis guidning så att du lätt kan komma igång.

Välkommen som ny förtroendevald politiker 
Formulär att fylla i för ny förtroendevald politiker

Arvoden och ersättningar

Som förtroendevald politiker i Kungälvs kommun har du rätt till arvode och ersättningar enligt arvodesbestämmelserna som fullmäktige beslutat om. För att utbetalning ska göras krävs att du ansöker om detta genom att fylla i  ersättningsblanketten nedan.

 

Frågor och svar om arvoden

Här kan du läsa arvodesreglementet i sin helhet
SKRs bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda (PBF)
Kommunala arvoden 2024, bilaga 1

IT-stöd

Om du är förtroendevald politiker i en av kommunens nämnder, utskott eller beredningar så har du rätt till teknisk utrustning för att kunna ta del av möteshandlingar, e-post med mera. Vilken typ av utrustning du får beror på vilket uppdrag du har. 

Beslut digitala verktyg § 461/2019, KS2018/2013

Förtroendevalda: Passerkort/Behörighet stadshuset, Dator/Ipad/Telefon
KS-presidium: Full behörighet, Dator + iPad +Telefon
KF-presidium: Full behörighet, Dator + iPad +Telefon
Utskottsordf./v.ordf: Full behörighet Dator + iPad+ Telefon
Ordförande ek-ber: Full behörighet Dator + iPad+ Telefon
Gruppledare: Full behörighet iPad
KF-ledamöter/ersättare: Mötesrum plan 2, 3, 4, 6 iPad
Beredningsspresidium: Mötesrum plan 2,3,4,6 iPad + dator
Beredningsledamöter: Mötesrum plan 2, 3, 4, 6 iPad
KS-ledamöter/ersättare: Mötesrum plan 2, 3, 4, 6 iPad
Nämndordf./v.ordf: Mötesrum plan 2,3,4,6 iPad
Nämndledamöter: Mötesrum plan 2,3,4,6 iPad
Revisionen: Full behörighet Dator + iPad
Ledamot/ersättare bolag: Mötesrum plan 2,3,4,6 e-postkonto/iPad
Sociala myndighetsnämndens presidium: Dator + Telefon
Arvodesnämndens presidium: Dator
Miljö- och byggnadsnämndens presidium: Dator

Full behörighet omfattar även behörighet till Mimers hus bokningsbara mötesrum

Felanmälan dator

Problem med dator felanmäls till Soltak. I Stadshuset kan även Soltaks närsupport besökas (vid Internservice). Bemannad måndag - torsdag 08:30-16:00 och fredagar 08:30-12:00. Lunchstängt måndag - torsdag 12:00-13:00.

Felanmälan iPad

Har du problem med iPad kontakta Internservice. Bemannad måndag - torsdag 08:00-16:30, och fredagar 08:00 - 15:00, lunchstängt 12:00-13:00.

Felanmälan telefoni

Har du problem med telefoni, kontakta Internservice. Bemannad måndag - torsdag 08:00-16:30, och fredagar 08:00 - 15:00, lunchstängt 12:00-13:00.

Övriga frågor/ärenden, kontakta Internservice på telefon: 0303-239010 eller via e-post internservice@kungalv.se

Möten och handlingar

Här finns kallelser och protokoll för kommunfullmäktige och dess beredningar samt kommunstyrelsen och dess utskott. Här finns också handlingar från vissa andra instanser.

Officiell anslagstavla
Kallelser, handlingar och protokoll
Sammanträdestider
Webbsändningar av kommunfullmäktiges möten

Regler och rutiner

Kanske är du ny i organisationen, eller kanske behöver du bara friska upp minnet i någon fråga? Utgångspunkten är att ni ledamöter och ersättare är utsedda av kommunfullmäktige med ett uppdrag och en skyldighet att ansvara för de olika nämndernas verksamheter. Allt i enlighet med styrdokument, lagar och andra riktlinjer och regler. Ledamöter deltar i ett kollektivt beslutsfattande. Där har varje ledamot en grundläggande skyldighet att närvara vid sammanträden, förbereda sig och sätta sig in i ärenden och att delta i beslutsfattandet.

Reglementen och arbetsordningar

Säkerhet och arbetsmiljö

Kungälvs kommun accepterar inte några former av hot eller våld mot elever, anställda eller förtroendevalda politiker. Polisanmälan ska alltid göras vid våld eller hot. Gäller också om det riktas mot anhörig. Observera att du ska uppge att du är förtroendevald politiker. Behöver du annat stöd i hur du kan hantera en situation, kan du kontakta säkerhetsansvarig för ditt parti eller säkerhetsfunktionen för den verksamhet du representerar. Du bör ta reda på hur du når lokal tjänsteperson i beredskap/säkerhetsansvarig för verksamheten där du har uppdrag, så att du har uppgifterna lätt tillgängliga.

Polisens handbok för personlig säkerhet 
Gör en polisanmälan
Policy för politiskt förtroendevaldas förutsättningar och villkor
Kränkande särbehandling, riktlinjer

Kommunens organisation

Kommunens organisation
Vår politiska organisation (pdf)
Riktlinjer för hat, hot och våld mot förtroendevalda

Kontaktuppgifter till förtroendevalda politiker i Kungälvs kommun

  Sidan uppdaterades: