Information till dig som är förtroendevald

Här finns information, snabblänkar och blanketter som kan vara till nytta för dig som är förtroendevald politiker i Kungälvs kommun.

Innehåll på denna sida

Kommunens organisation I Arvoden och ersättningar I Regler och rutiner
Möten och handlingar I Säkerhet I IT-stöd

Ny som förtroendevald

För att du ska få de bästa förutsättningarna att kunna utföra ditt politiska uppdrag
kommer här en stegvis guidning så att du lätt kan komma igång.

Välkommen som ny förtroendevald 
Formulär att fylla i för ny förtroendevald

Kommunens organisation

Vår politiska organisation
Kontaktuppgifter till förtroendevalda i Kungälvs kommun


Arvoden och ersättningar

Som förtroendevald i Kungälvs kommun har du rätt till arvode och ersättningar enligt arvodesbestämmelserna som fullmäktige beslutat om. För att utbetalning ska göras krävs att du som förtroendevald ansöker om detta genom att fylla i  ersättningsblanketten nedan.

Blankett för utbetalning av arvode och ersättningar
Här kan du läsa arvodesreglementet i sin helhet

Regler och rutiner

Kanske är du ny i organisationen, eller kanske behöver du bara friska upp minnet i någon fråga? Utgångspunkten är att ni ledamöter är utsedda av kommunfullmäktige med ett uppdrag och en skyldighet att ansvara för de olika nämndernas verksamheter. Allt i enlighet med styrdokument, lagar och andra riktlinjer och regler. Ledamöter deltar i ett kollektivt beslutsfattande. Där har varje ledamot har en grundläggande skyldighet att närvara vid sammanträden, förbereda sig och sätta sig in i ärenden och att delta i beslutsfattandet.

Handbok för förtroendevalda och ersättare (ej färdigställd ännu)
Kommunstyrelsens delegeringsordning


Möten och handlingar

Här finns kallelser och protokoll för kommunfullmäktige och dess beredningar samt kommunstyrelsen och dess utskott. Här finns också handlingar från vissa andra instanser.

Officiell anslagstavla
Kallelser, handlingar och protokoll
Sammanträdestider
Webbsändningar av kommunfullmäktiges möten

Säkerhet

Kungälvs kommun accepterar överhuvudtaget inte några former av hot eller våld mot elever, anställda eller förtroendevalda. Polisanmälan ska alltid göras vid våld eller hot. Gäller också om det riktas mot anhörig. Observera att du ska uppge att du är politiker. Behöver du annat stöd i hur du kan hantera en situation, kan du kontakta säkerhetsansvarig för ditt parti eller säkerhetsfunktionen för den verksamhet du representerar. Du bör ta reda på hur du når lokal tjänsteperson i beredskap/säkerhetsansvarig för verksamheten där du har uppdrag, så att du har uppgifterna lätt tillgängliga.

Polisens handbok för personlig säkerhet 
Gör en polisanmälan

 

IT-stöd

Om du är förtroendevald i en av kommunens nämnder, utskott eller beredningar så har du rätt till teknisk utrustning för att kunna ta del av möteshandlingar, e-post med mera. Vilken typ av utrustning du får beror på vilket uppdrag du har. Ev länk till välkomstbrev som har mer information gällande digitala verktyg.

Felanmälan dator

I Stadshuset kan även Soltaks närsupport besökas (vid Internservice). Bemannad måndag - torsdag 08:30-16:00 och fredagar 08:30-12:00. Lunchstängt måndag - torsdag 12:00-13:00.

Har du problem med iPad/telefon, kontakta Internservice. Bemannad måndag - torsdag 08:00-16:30, och fredagar 08:00 - 15:00, lunchstängt 12:00-13:00.

Övriga frågor/ärenden, kontakta Internservice på telefon: 0303-239010 eller via mail internservice@kungalv.se

  Sidan uppdaterades: