Störande lukt i bostaden

Det kan finnas många olika orsaker till störande lukter. Om du vet varifrån den störande lukten kommer kan det göra det enklare att åtgärda problemet. Här får du tips om hur du ska gå tillväga om du störs av lukter.

Problem med lukt?

Bor du i ett i flerfamiljshus och ofta/under en längre tid störs av lukter i din bostad ska du i första hand prata med din fastighetsägare. Om lukterna kommer från en verksamhet, till exempel en restaurang, bör du i första hand prata med verksamheten. Om du inte får hjälp kan du prata med miljöenheten via kommunens kundcenter, telefon 0303-23 80 00.

Vanliga orsaker till luktproblem

Det kan finnas många olika orsaker till störande lukter. Om du vet varifrån den störande lukten kommer kan det göra det enklare att åtgärda problemet.

Stängda friskluftsventiler

Om alla fönster och ventiler där frisk luft kan komma in är stängda skapas ett undertryck i lägenheten jämfört med övriga huset. Det kan innebära att det blir bakdrag i ventiler där luften normalt ska sugas ut. Luften sugs då in i lägenheten från andra lägenheter via ventiler i kök och badrum, brevinkast med mera.

Otäta ventilationskanaler

Vanligt framför allt i äldre hus där ventilationskanalerna är murade. I hus byggda efter 1950-talet används kanaler av plåt som är tätare.

Installation av köksfläkt

En köksfläkt som kopplats till en ventilationskanal som är gemensam för flera lägenheter kan orsaka bakdrag i kanalen. Det gäller också för installation av så kallade paxfläktar i badrum.

Otätheter i huset

I många äldre hus finns otätheter mellan lägenheter. Sprickor och hål i väggar och golv/tak gör att rörgenomföringar, gamla spikhål med mera blir kanaler där luft och då också lukter kan passera.

Gemensamt trapphus

Lukt i trapphus är vanligt. Det beror ofta på att ett fönster i en lägenhet öppnats vid matlagning och det blir ett övertryck i lägenheten jämfört med trapphuset. Då skapas en luftström från den lägenheten ut i trapphuset. Lukterna i trapphuset tränger sen in i övriga lägenheter genom brevinkast och springor kring ytterdörren. Också lukter från exempelvis sopnedkast eller garage kan komma in via trapphuset.

Lukt utifrån

Lukten kan komma in i bostaden genom öppna fönster eller genom friskluftsventiler som sitter vid fönstret.

Lukt inifrån

Fukt- och mögelskador, ett uttorkat vattenlås eller golvbrunn kan orsaka dåliga lukter. Misstänker du fuktskador och vattenskador, eller under en tid känner ovanliga lukter ska du kontakta din fastighetsägare eller förening som får ta reda på var lukten kommer ifrån.  

  Sidan uppdaterades: