Råd och stöd om unga och droger

Om du tror att en ung person i din närhet riskerar att testa droger kan du ringa och få råd. Om du vill får du vara anonym när du ringer.

 Lättläst:

Om du dricker för mycket alkohol 


kan kommunen hjälpa dig att sluta.

Du kan också be kommunen om hjälp


om någon du känner 


dricker för mycket alkohol.

 

Du kan också få hjälp att 


sluta använda narkotika. 

Du kan komma till kommunen

och prata
och få hjälp och stöd.

Om du vill fråga något 


kan du ringa till kommunen.

Kontakta gemensam mottagning

På telefonnummer 0303-23 93 77


Råd- och stödtelefon för unga om frågor om droger

0722-13 22 05

Det finns personal som svarar under dagtid på vardagar. Om du inte kommer fram direkt när du ringer, kan du lämna ett meddelande för att bli uppringd. De som svarar i råd- och stödtelefonen kan även erbjuda att träffas så snart som möjligt.

Om du är orolig för att ett barn eller en ungdom riskerar att fara illa ska du vända dig till Gemensam mottagning för att anmäla.

Här finns en broschyr som vänder sig till tonårsföräldrar i Kungälv

MiniMaria

Mini-Maria finns till för dig i Kungälv som är i ålder 13-21 och som har bekymmer med alkohol eller andra droger, eller med spel om pengar.

Mer om MiniMaria   Mer om MiniMaria

Öppenvård för vuxna med missbruk

Mottagningen för öppenvård är en kommunal verksamhet. Om du behöver komma i kontakt med sjukvården hittar du information på 1177 Vårdguiden Västra Götalandsregionen

På mottagningen kan du få behandling, råd och stöd på olika sätt. Du är själv med och bestämmer hur behandlingen ska vara. 

Anhöriga

Om du är anhörig till någon som har ett missbruk kan du få stöd genom ett eller två samtal på mottagningen. Du kan också kontakta kommunens Anhörigstöd

Kontakt

Du kan komma i kontakt med den socialmedicinska mottagningen på flera sätt:

  • Genom att ringa Gemensam mottagning 0303-23 93 77 Kungälvs kommun och ansöka om behandling
  • Genom att ringa till Kurator på mottagningen 0303-23 94 34 

All behandling på mottagningenges efter en utredning enligt socialtjänstlagen. Syftet är att matcha rätt vårdnivå utifrån den enskildes vårdbehov.

Behandlingarna baseras på Socialstyrelsens rekommendationer "Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård" som finns på Socialstyrelsens webbplats.

Boende

Det finns olika typer av stöd till vuxna som i sitt boende behöver hjälp för att vara nykter och drogfri. Beslut om insatser som rör boendet fattas av en socialsekreterare.

Det kan handla om:

  • att få ett boende med stöd
  • att få stöd i vardagen i den egna bostaden

Om du behöver prata med någon om att få hjälp med boendet på grund av missbruk kan du kontakta socialtjänstens Gemensamma mottagning. Telefon: 0303-23 93 77

  Sidan uppdaterades: