Överklaga parkeringsböter

Har du fått parkeringsböter trots att du parkerat rätt? Då har du möjlighet att överklaga. Här kan du läsa vart du vänder dig för att överklaga en parkeringsböter.

Parkering på allmän plats/gatumark

Längst ner på din parkeringsanmärkning står det till vem du kan överklaga. 

Om du vill överklaga en parkeringsbot för parkering på allmän plats ska du göra det till Polisen. På Polisens webbplats kan du hitta vanliga frågor och svar om när du kan bestrida en parkeringsböter.

Läs mer om hur du går tillväga för att överklaga på Polisens webbplats

Tänk på att du alltid måste betala din felparkeringsavgift även om du vill överklaga när du fått parkeringsbot på allmän plats eller gatumark. Om du får rätt får du pengarna tillbaka. 

Parkering på kvartersmark/tomtmark

Längst ner på din kontrollavgift står det till vem du kan överklaga. 

Om du vill överklaga parkeringsböter på kvartersmark/tomtmark ska du inte betala. Betalar du innebär det att du godkänt boten. Kontakta HOJAB Parkeringsservice telefon 08-735 29 99. Mer information finns på HOJABs webbplats.

  Sidan uppdaterades: