Överklaga parkeringsböter

Har du fått parkeringsböter trots att du parkerat rätt? I så fall har du möjlighet att överklaga. Här kan du läsa vart du vänder dig för att överklaga.

Parkering på allmän plats/gatumark

Längst ner på din parkeringsanmärkning står det till vem du kan överklaga. 

Om du vill överklaga en parkeringsbot för parkering på allmän plats ska du göra det till polisen. Läs mer om hur du går tillväga för att överklaga på Polisens webbplats (extern länk). 

Tänk på att du alltid måste betala din felparkeringsavgift även om du vill överklaga. Om du får rätt får du pengarna tillbaka. 

 

Parkering på kvartersmark/tomtmark

Längst ner på din kontrollavgift står det till vem du kan överklaga. 

Om du vill överklaga en parkeringsbot för parkering på kvartersmark eller tomtmark ska du göra det till HOJAB parkeringsservice, telefon 08-735 29 99. Mer information finns på HOJABs webbplats (extern länk)

Om du vill bestrida ska du inte betala (har du betalt så har du godkänt boten) utan kontakta HOJAB Parkeringsservice. 

  Sidan uppdaterades: