Boendeparkering i Marstrand

I Marstrand finns två olika boendeparkeringsalternativ; årsuthyrd plats och boendeparkering på gatumark. Från 1 januari 2020 gäller ny taxa för boendeparkering.

 Teckenspråk:


På vissa parkeringsplatser måste du lösa parkeringsbiljett i parkeringsautomaten för att få parkera. Andra parkeringsplatser är
gratis, till exempel pendelparkeringar.


Det finns också flera sorters parkeringstillstånd, bland annat boendeparkering, månadsparkering och tillstånd för rörelsehindrade. Om du vill veta mer om parkeringstillstånd ska du kontakta kundcenter. Ring oss på telefon 0303-23 80 00 eller skicka ett mejl till kommun@kungalv.se.


 

Nya villkor för dig som hyr parkeringsplats

Från 1 januari 2020 gäller ny taxa för parkering i Marstrand. Beslut om ny taxa togs i Kommunfullmäktige 13 december 2018 (KS2018/1926). De nya villkoren gäller både årsuthyrd plats och boendeparkering på gatumark.

Syftet med förändringen är att taxan ska reflektera värdet av att ha fasta parkeringsplatser jämfört med samnyttjande platser. Taxan blir jämställd med motsvarande tjänst för månadsparkering i Kungälv-Ytterby. Avgiften från 1 januari 2020 är 7200 kr/år och plats och gäller för både årsuthyrd plats och boendeparkering på gatumark.

Alla som idag har ett bilplatsavtal blir erbjudna att behålla sin befintliga plats med samma villkor, utom den förändrade kostnaden enligt den nya taxan.

Alternativ till hyrd plats är att parkera med månadsbiljett.Läs mer om att parkera med månadsbiljett här.

 

Årsuthyrd fast plats

Tillståndet gäller för en reserverad parkeringsplats på en bestämd parkeringsplats.

Söka tillstånd

Ansökan beviljas enligt prioriteringsordningen som du kan läsa om i ansökningsblanketten för årsuthyrd fast plats. 

Även detta gäller för ansökande:

 • Du ska ha fyllt 18 år och ha körkort.
 • Du ska vara ägare eller användare av fordonet du söker tillstånd för. Vi kan inte behandla din ansökan innan du har registrerats som ägare eller användare.
 • Ditt fordon ska inte vara avställt, ha körförbud eller brukandeförbud.

Blankett för ansökan om årsuthyrd fast plats (pdf, nytt fönster)


Vad händer efter du ansökt?

Du får svar på din ansökan efter tre till fyra veckor. Om du beviljas ett tillstånd får du ett bilplatsavtal hemskickat för påskrift tillsammans med en faktura.

Hur mycket kostar det?

Tillståndet kostar 7 200 kronor per kalenderår.

Se beslut om taxan i Kommunfullmäktige 13 december 2018 

Så säger du upp parkeringsplatsen

Fyll i och skicka in din blankett för uppsägning. Vi behöver din skriftliga uppsägning senast den 30 september samma år som du vill säga upp parkeringsplatsen.

Blankett för uppsägning av parkeringsplats (pdf, nytt fönster)


Kösystem och turordning för nyansökningar

De årsuthyrda fasta parkeringsplatserna fördelas enligt enprioriteringsordning som du kan läsa om på ansökningsblanketten för årsuthyrs fast plats.

Du behöver inte skicka in en ny ansökan varje år för att få stå kvar i kön, men om du till exempel byter adress vill vi att du skriftligt meddelar din nya adress via brev till: Kungälvs kommun, Stadshuset, 442 81 Kungälv eller via e-post till: kommun@kungalv.se


Årsuthyrd parkeringsplats på gatumark

Tillståndet gäller för parkering på ett bestämt område.


Detta gäller när du söker tillstånd

 • Tillståndet kan endast sökas av personer som fyllt 18 år.
 • Tillstånd gäller endast för fordon i trafik. Med fordon menas personbil, lätt lastbil och MC.
 • Endast ett tillstånd per hushåll kan beviljas.
 • Du måste vara folkbokförd på en behörig adress inom ett boendeparkeringsområde.
 • Du ska stå som registrerad ägare till fordonet i Vägtrafik-registret. För utländska fordon ska kopia på registreringsbevis bifogas ansökan.
 • Fordonet får ha en maximalvikt på 3,5 ton.
 • Anställd, med förmånsbeskattat tjänstefordon, likställs med eget innehav av fordon.
 • Bifoga en lönespecifikation där det framgår att du har bilförmån samt ett tjänstebilsintyg utfärdat på din arbetsgivares brevpapper med logotyp och kontaktuppgifter. Intyget ska innehålla uppgifter om dig som sökande, fordonet och om du förmånsbeskattas för fordonet. Intyget ska vara underskrivet av behörig person på företaget. Intyg behövs även för innehavare av leasingavtal med billeasingföretag.
 • Firmatecknare bifogar kopia från Bolagsverket samt underlag om bilförmån.
 • Om du är studerande eller tillfälligt arbetande i Kungälv, har eget fordon, men en annan folkbokföringsadress kan du i vissa fall söka boendeparkeringstillstånd. Intyg i form av hyresavtal samt studieintyg eller anställningsavtal krävs.
 • Ditt fordon får inte vara avställt, ha körförbud eller brukandeförbud.
 • Avgiften betalas årsvis efter avisering från Kungälvs kommun under mars månad.
 • Föregående års tillstånd är giltigt även i januari månad efterkommande år förutsatt att du har ett gällande avtal.
 • Uppsägning av detta avtal ska ske skriftligen senast 30 september för att avtal skall upphöra 31 december samma år. Om inte uppsägning sker i rätt tid är avtalet förlängt med ett kalenderår, 12 månader, varje gång.
 • Adressändring skall meddelas Kungälvs kommun snarast till parkering@kungalv.se. Uppgifter inhämtas ej per automatik.

 • Tänk på att anmäla till parkering@kungalv.se om du byter registreringsnummer. 

Ansökningsblankett

Blankett för ansökan om årsuthyrd gatuparkering (pdf, nytt fönster)

 

Var och när gäller boendeparkeringstillstånd?

 • Varje boendeparkeringsgata har en unik områdes­kod och endast på denna gata gäller tillståndet.
 • Parkering är tillåten dygnet runt och alla dagar.
 • Parkeringstillståndet förnyas årsvis, utan ny ansökan (din första ansökan betraktas som en stående ansökan, du behöver inte skicka ny ansökan varje år) under förutsätt­ning att din betalning av tidigare beviljad/utnyttjad boendepar­kering har kommit till kommunen senast på förfallodatumet.

 

Vad kostar boendeparkering?

Nuvarande taxa är beslutad av kommunfullmäktige till 7 200 kronor per kalenderår och kommer indexuppräknas årligen, varvid priset årligen kommer variera. Beslutet om taxan gäller tillsvidare.

 Se beslut om taxan i Kommunfullmäktige 13 december 2018

 

Så säger du upp parkeringsplatsen

Fyll i och skicka in din uppsägning av parkeringsplats. Vi behöver din skriftliga uppsägning senast den 30 september samma år som du vill säga upp parkeringsplatsen.

Blankett för uppsägning av parkeringsplats (pdf, nytt fönster)

  Sidan uppdaterades: