Boendeparkering i Marstrand

I Marstrand finns två olika boendeparkeringsalternativ; årsuthyrd plats och boendeparkering på gatumark. Från 1 januari 2020 gäller ny taxa för boendeparkering.

 Teckenspråk:


På vissa parkeringsplatser måste du lösa parkeringsbiljett i parkeringsautomaten för att få parkera. Andra parkeringsplatser är
gratis, till exempel pendelparkeringar.


Det finns också flera sorters parkeringstillstånd, bland annat boendeparkering, månadsparkering och tillstånd för rörelsehindrade. Om du vill veta mer om parkeringstillstånd ska du kontakta kundcenter. Ring oss på telefon 0303-23 80 00 eller skicka ett mejl till kommun@kungalv.se.


 

Nya villkor för dig som hyr parkeringsplats

Från 1 januari 2020 gäller ny taxa för parkering i Marstrand. Beslut om ny taxa togs i Kommunfullmäktige 13 december 2018 (KS2018/1926). De nya villkoren gäller både årsuthyrd plats och boendeparkering på gatumark.

Syftet med förändringen är att taxan ska reflektera värdet av att ha fasta parkeringsplatser jämfört med samnyttjande platser. Taxan blir jämställd med motsvarande tjänst för månadsparkering i Kungälv-Ytterby. Avgiften från 1 januari 2020 är 7200 kr/år och plats och gäller för både årsuthyrd plats och boendeparkering på gatumark.

Alla som idag har ett bilplatsavtal blir erbjudna att behålla sin befintliga plats med samma villkor, utom den förändrade kostnaden enligt den nya taxan.

Alternativ till hyrd plats är att parkera med månadsbiljett.Läs mer om att parkera med månadsbiljett här.

Årsuthyrd fast plats

Tillståndet gäller för en reserverad parkeringsplats på en bestämd parkeringsplats.


Söka tillstånd

I Parkeringspolicyn  kan du läsa om du är berättigad till att ansöka om en årsuthyrd fast plats. Dessutom gäller följande:

 • Du ska ha fyllt 18 år och ha körkort.
 • Du ska vara ägare eller användare av fordonet du söker tillstånd för. Vi kan inte behandla din ansökan innan du har registrerats som ägare eller användare.
 • Ditt fordon ska inte vara avställt, ha körförbud eller brukandeförbud.

Blankett för ansökan om årsuthyrd fast plats (pdf, nytt fönster)


Vad händer efter du ansökt?

Du får svar på din ansökan efter tre till fyra veckor. Om du beviljas ett tillstånd får du ett bilplatsavtal hemskickat för påskrift tillsammans med en faktura.

Hur mycket kostar det?

Från 1 januari 2020 kostar tillståndet 7200 kronor per år. Se beslut i KF 2018-12-13. 

 

Så säger du upp parkeringsplatsen

Vill du säga upp din parkeringsplats? Fyll i och skicka in din blankett för uppsägning.

Blankett för uppsägning av parkeringsplats (pdf, nytt fönster)

Vi behöver din skriftliga uppsägning senast den 30 september samma år som du vill säga upp parkeringsplatsen.

 

Kösystem/turordning för nyansökningar


De årsuthyrda fasta parkeringsplatserna fördelas enligt prioriteringen i parkeringspolicyn.

Parkeringspolicy i Kungälvs kommun (pdf, nytt fönster)

Du behöver inte skicka in en ny ansökan varje år för att få stå kvar i kön, men om du till exempel byter adress vill vi att du skriftligt meddelar din nya adress via brev till: Kungälvs kommun, Stadshuset, 442 81 Kungälv eller via e-post till: kommun@kungalv.se


 

Årsuthyrd parkeringsplats på gatumark

Tillståndet gäller för parkering på en bestämd gata.


Söka tillstånd

Parkeringspolicyn kan du läsa om du är berättigad till att ansöka om en årsuthyrd parkeringsplats på gatumark. Dessutom gäller följande:

 • Du ska ha fyllt 18 år och ha körkort.
 • Du ska vara ägare eller användare av fordonet du söker tillstånd för. Vi kan inte behandla din ansökan innan du har registrerats som ägare eller användare.
 • Du som får använda din arbetsgivares fordon privat kan söka tillstånd. Det gäller också dig som har leasingavtal med billeasingföretag. Bifoga intyg.
 • Ditt fordon får inte vara avställt, ha körförbud eller brukandeförbud.

Blankett för ansökan om årsuthyrd gatuparkering (pdf, nytt fönster)

 

Vad händer efter du ansökt?

 • Du får svar på din ansökan efter tre till fyra veckor.
 • Om du beviljas ett tillstånd får du en faktura hemskickad.
 • Tillståndet skickas hem till dig efter att du har betalat avgiften.
 • Beviljat tillstånd gäller från och med den 1 januari efterföljande år. 

Hur mycket kostar det?

Från 1 januari 2020 kostar tillståndet 7200 kronor per år. Se beslut i KF 2018-12-13.

Var kan du parkera med ditt boendeparkeringstillstånd för gatumark?

Varje boendeparkeringsområde har en områdesbokstav (E och F) och ett gatunamn.
På parkeringstillståndet står det på vilken gata ditt tillstånd gäller.

 

Så säger du upp parkeringsplatsen

Vill du säga upp din parkeringsplats? Fyll i och skicka in din uppsägning av parkeringsplats.

Blankett för uppsägning av parkeringsplats (pdf, nytt fönster)

Vi behöver din skriftliga uppsägning senast den 30 september samma år som du vill säga upp parkeringsplatsen.

Kösystem/turordning för nyansökningar


De årsuthyrda parkeringsplatserna fördelas enligt prioriteringen i parkeringspolicyn.

Parkeringspolicy i Kungälvs kommun (pdf, nytt fönster)

Du behöver inte skicka in en ny ansökan varje år för att få stå kvar i kön, men om du till exempel byter adress vill vi att du skriftligt meddelar din nya adress via brev till: Kungälvs kommun, Stadshuset, 442 81 Kungälv eller via e-post till: kommun@kungalv.se

  Sidan uppdaterades: