Boendeparkering i Marstrand

I Marstrand finns två olika boendeparkeringsalternativ; årsuthyrd plats och boendeparkering på gatumark.

Villkor för dig som hyr parkeringsplats

Den senaste taxan/avgiften beslutades av Kommunfullmäktige den 13 december 2018 (KS2018/1926). Villkor gäller både årsuthyrd plats och boendeparkering på gatumark.

Avgifterna ska reflektera värdet av att ha fasta parkeringsplatser jämfört med samnyttjande platser och jämnställs med tjänsten i Kungälv och Ytterby.

Alternativ till hyrd plats är att parkera med månadsbiljett.

Läs mer om att parkera med månadsbiljett här

Årsuthyrd fast plats

Tillståndet gäller för en reserverad parkeringsplats på en bestämd parkeringsplats.

Ansök om årsuthyrd fast plats

Ansökan beviljas enligt prioriteringsordningen som du kan läsa om i ansökningsblanketten för årsuthyrd fast plats. 

Som sökande ska du:

 • ha fyllt 18 år och ha körkort.
 • vara ägare eller användare av fordonet du söker tillstånd för. Vi kan inte behandla din ansökan innan du har registrerats som ägare eller användare.
 • inte ha ett fordon som är avställt.
 • inte ha körförbud eller brukandeförbud.

Blankett för ansökan om årsuthyrd fast plats (pdf, nytt fönster)

Vad händer efter du ansökt?

Du får svar på din ansökan efter tre till fyra veckor. Om du beviljas ett tillstånd får du ett bilplatsavtal hemskickat för påskrift tillsammans med en faktura.

Hur mycket kostar det?

Se senast beslutade taxa av Kommunfullmäktige den 13 december 2018 här 

Så säger du upp parkeringsplatsen 

Fyll i och skicka in din blankett för uppsägning. Vi behöver din skriftliga uppsägning senast den 30 september samma år som du vill säga upp parkeringsplatsen.
Blankett för uppsägning av parkeringsplats (pdf, nytt fönster)

Kösystem och turordning för nyansökningar

De årsuthyrda fasta parkeringsplatserna fördelas enligt en prioriteringsordning som du kan läsa om på Ansökningsblanketten för årsuthyrd fast plats.

Du behöver inte skicka in en ny ansökan varje år för att få stå kvar i kön, men om du till exempel byter adress vill vi att du skriftligt meddelar din nya adress via brev till: Kungälvs kommun, Stadshuset, 442 81 Kungälv eller via e-post till kommun@kungalv.se

Årsuthyrd parkeringsplats på gatumark

Tillståndet gäller för parkering på ett bestämt område.

Tänk på detta innan du ansöker:

 • Tillståndet kan endast sökas av personer som fyllt 18 år.
 • Tillstånd gäller endast för fordon i trafik. Med fordon menas personbil, lätt lastbil och motorcykel.
 • Endast ett tillstånd per hushåll kan beviljas.
 • Du måste vara folkbokförd på en behörig adress inom ett boendeparkeringsområde.
 • Du ska stå som registrerad ägare till fordonet i Vägtrafik-registret. Har du ett utländskt fordon ska du bifoga kopia på registreringsbevis i ansökan.
 • Fordonet får ha en maximalvikt på 3,5 ton.
 • Anställd, med förmånsbeskattat tjänstefordon, likställs med eget innehav av fordon.
 • Bifoga en lönespecifikation där det framgår att du har bilförmån samt ett tjänstebilsintyg utfärdat på din arbetsgivares brevpapper med logotyp och kontaktuppgifter. Intyget ska ha information om dig som sökande, om fordonet och om du förmånsbeskattas för fordonet. Intyget ska vara underskrivet av behörig person på företaget. Intyg behövs även för innehavare av leasingavtal med billeasingföretag.
 • Firmatecknare bifogar kopia från Bolagsverket samt underlag om bilförmån.
 • Om du är studerande eller tillfälligt arbetande i Kungälv, har eget fordon men en annan folkbokföringsadress kan du i vissa fall söka boendeparkeringstillstånd. Intyg i form av hyresavtal samt studieintyg eller anställningsavtal krävs.
 • Ditt fordon får inte vara avställt, ha körförbud eller brukandeförbud.
 • Avgiften betalas årsvis efter avisering från Kungälvs kommun under mars månad.
 • Föregående års tillstånd är giltigt även i januari månad nästa år förutsatt att du har ett giltigt avtal.
 • Uppsägning av detta avtal ska ske skriftligen senast 30 september för att avtal ska upphöra 31 december samma år. Om inte uppsägning sker i rätt tid är avtalet förlängt med ett kalenderår, 12 månader, varje gång.
 • Adressändring ska meddelas Kungälvs kommun snarast till parkering@kungalv.se. Uppgifter uppdateras inte per automatik.
 • Tänk på att anmäla till parkering@kungalv.se om du byter registreringsnummer. 
   

Ansök om årsuthyrd fast plats på gatumark

Blankett för ansökan om årsuthyrd gatuparkering (pdf, nytt fönster)

Var och när gäller boendeparkeringstillstånd?

 • Varje boendeparkeringsgata har en unik områdes­kod och endast på denna gata gäller tillståndet.
 • Parkering är tillåten dygnet runt och alla dagar.
 • Efter att du gjort en ansökan löper avtalet på tills att någon av parterna säger upp parkeringsplatsen. Parkeringstillståndet förnyas automatisk varje år under förutsättning att du betalar din faktura i tid.

Vad kostar det?

Avgiften är beslutad av kommunfullmäktige.
 Se senast beslutade taxa av Kommunfullmäktige den 13 december 2018 här

Så säger du upp parkeringsplatsen

Fyll i och skicka in din uppsägning av parkeringsplats. Vi behöver din skriftliga uppsägning senast den 30 september samma år som du vill säga upp parkeringsplatsen.
Blankett för uppsägning av parkeringsplats (pdf, nytt fönster)

  Sidan uppdaterades: