Hyr container för grovavfall

Om du är privatperson och bor i kommunen kan du hyra en container för grovavfall om du måste slänga stora mängder och har svårt att köra det till en återvinningscentral. Containern kan du hyra upp till tre dagar.

Beställ container

Du beställer leverans och hämtning av container för grovavfall via kommunens kundcenter. Innehållet i containern sorteras efter hämtning.

Om du är privatperson och vill beställa hämtning av bygg- och rivningsavfall behöver du istället kontakta de entreprenörer som kommunen godkänt för att hantera bygg- och rivningsavfall från privatpersoner.

Beställ hämtning av bygg- och rivningsavfall

Containerstorlek och kostnad

Det finns två storlekar på container. Hemkörning, hämtning, sortering och behandling är inkluderat i priset.

 • 5 kubikmeter täckt container kostar 1 340 kronor
 • 10 kubikmeter täckt container kostar 1 720 kronor

Om innehållet i containern är felsorterat när den hämtas (det vill säga om den innehåller något som inte får slängas i containern) får du betala en felsorteringsavgift.

Felsorteringsavgift

För att undvika kostnad för felsorterat avfall ska du ha kontrollerat innehållet i containern och åtgärdat eventuellt felsorterat avfall innan tömningsfordon kommer för att hämta containern. Om containern för grovavfall innehåller stora mängder bygg- och rivningsavfall, nekas hämtning. Avfallet klassas då om till bygg- och rivningsavfall och avgifterna enligt gällande taxa tas ut.

Om container innehåller felsorterat avfall debiteras du 2 680 kronor för en 5 kubikmeter container och 3 440 kronor för en 10 kubikmeter container. Dessutom tillkommer ordinarie taxa för containern 1 340 kronor för 5 kubikmeter eller 1 720 kronor 10 kubikmeter. 
Du hittar avgifter för hyra och felsortering av grovavfall i kommunens avfallstaxa

Det här får du slänga i en container för grovavfall:

 • Möbler av trä (alla sorter)
 • Metallavfall som gamla cyklar, barnvagnar, handgräsklippare med mera
 • Mattor och madrasser
 • Julgranar
 • Emballage av trä och cellplast
 • Skidor, pulkor och andra större leksaker av trä och plast

Det här får du inte slänga i grovavfallscontainer:

 • Alla typer av farligt avfall, till exempel lysrör, spillolja, oljefilter, färg, avfettning, syror, baser, limrester, bekämpningsmedel med mera.
  Läs mer om farligt avfall här
 • Elektronik, det vill säga allt med sladd eller batteri (elavfall)
 • Vitvaror
 • Bildäck och dylikt
 • Säckar med avfall
 • Kläder
 • Bilbatterier
 • Gips, bygg- och rivningsmaterial, brädor, duschdörrar/kabiner, innerdörrar, köksinredningar och annan fast inredning
 • Trädgårdsavfall
 • Värmepannor, varmvattenberedare och luftvärmepumpar
 • Bildelar, motordelar, motorgräsklippare, båtdelar
 • Förpackningar som omfattas av producentansvar: pappersförpackningar, metallförpackningar, hårdplastförpackningar och glasförpackningar samt även returpapper
 • Tryckimpregnerat trä 
  Sidan uppdaterades: