Platsvarumärket Kungälv

I Kungälv finns ett platsvarumärke som är framtaget av näringslivet och kommunen. Här finns logotyper, bilder och texter som är fria att använda för alla som vill prata Kungälv.

Nära 2000 personer har varit delaktiga i arbetet på olika sätt. Bland annat har regionala och nationella webbpaneler gjorts tillsammans med analyser av mediebilden och sociala medier.

Den röda tråden i kommunikationen har sammanfattats i positionen Kungälv – en plats för storheter. Det bygger främst på kombinationen av alla Kungälvs tillgångar men även på den rika historia som finns.

Logotyp och grafisk profil

Platsvarumärket Kungälv har också fått ett visuellt uttryck i form av en platssymbol, eller logotyp, och en grafisk profil.

På platsenkungalv.se finns logotyper, bilder och texter som är fria att använda för alla som vill kommunicera om Kungälv.

Bakom satsningen står KMN, lokala fastighetsägare, Fastighetsägarna GFR, Kungälvsbostäder, BOKAB, Kungälv Energi och Kungälvs kommun.

  Sidan uppdaterades: