Platsvarumärket Kungälv

För att få en bättre bild om hur vår omvärld uppfattar oss och hur vi uppfattar oss själva har Kungälv arbetat fram ett platsvarumärke. Syftet är att lyfta fram bland annat besöksnäring, inflyttning och näringsliv. Här finns logotyper, bilder och texter som är fria att använda för alla som vill kommunicera om Kungälv.

- Alla platser har ett varumärke, oavsett om man är medveten om det eller inte. Man kan säga att varumärket är summan av alla attityder, känslor och uppfattningar som förknippas med en plats. Vårt nya platsvarumärke blir vår gemensamma ledstjärna och ett verktyg när vi kommunicerar och utvecklar Kungälv. Det säger Roger Boström, ordförande i Kungälv Marstrand Näringsliv (KMN) i ett pressmeddelande från april 2019.

Nära 2000 personer har varit delaktiga i arbetet på olika sätt. Bland annat har regionala och nationella webbpaneler gjorts tillsammans med analyser av mediebilden och sociala medier.
Den röda tråden i kommunikationen har sammanfattats i positionen Kungälv – en plats för storheter. Det bygger främst på kombinationen av alla Kungälvs tillgångar men även på den rika historia som finns.

Logotyp och grafisk profil

Platsvarumärket Kungälv har också fått ett visuellt uttryck i form av en platssymbol, eller logotyp, och en grafisk profil.

På platsenkungalv.se kommer det bland annat finnas logotyper, bilder och texter som är fria att använda för alla som vill kommunicera om Kungälv.

Bakom satsningen står KMN, lokala fastighetsägare, Fastighetsägarna GFR, Kungälvsbostäder, BOKAB, Kungälv Energi och Kungälvs kommun.

 

 

  Sidan uppdaterades: