Avbrott och störningar

Här berättar vi om pågående avbrott och störningar i våra kommunala verksamheter. Det finns också mer information om hur du kan agera för att påverkas så lite som möjligt av störningarna.

Vi har för närvarande inga störningar att rapportera om.


 

Snabblänkar till mer information

Allmänt om missfärgat vatten

Tips för att spara vatten

SMS-tjänsten 

Allmänt om missfärgat vatten

Tefärgat, mörkbrunt till närmast svart. Missfärgat vatten kan se väldigt olika ut, och det allra vanligaste är att det missfärgas av mangan vilket inte är farligt men kan upplevas som lite obehagligt. Oftast räcker det med att spola en stund så försvinner problemet. Om inte, anmäl det här. Det är viktigt att anmäla och vara så specifik som möjligt då den informationen ligger till grund för hur vi arbetar med problemet. Missfärgningar kan bero på flera saker. Exempelvis efter att man lagat en skadad ledning och vattnet släpps på igen. Om en vattenläcka är omfattande och mycket vatten rinner ut så kan vi behöva producera extra mycket vatten under en period för att hålla trycket uppe i systemet, det kan också missfärga. 

Mangan finns kvar i ledningarna

Kungälv har genom åren haft en del problem med missfärgat vatten och en del områden är mer utsatta än andra. Det beror på att det finns mangan i vattnet från en av våra viktiga vattentäkter. 2017 åtgärdades detta genom att vi installerade ett speciellt filter i det vattenverket. Det betyder att inget nytt mangan pumpas ut på ledningsnätet vilket är första steg för att problemen ska kunna börja minska. Men stora delar av vårt ledningsnät har en avlagring av mangan på insidan efter årtionden av manganhaltigt vatten. 

Vissa områden mer drabbade

Vid stora vattenuttag då vattnets hastighet i ledningarna öka kan dessa avlagringar lossna och missfärga vattnet. Det kan alltså uppstå helt spontant. Vissa områden är mer drabbade än andra av detta. Om en brandpost öppnas vid en brand kan det också sätta i gång en serie missfärgningar. Det vi kan göra är att spola ledningarna. Vi stänger då av en sektion av ledningen, oftast nattetid och spolar ledningen med mycket högt tryck. Vattnet leds ner i dagvattenbrunnar eller ut i ett dike. Då spolar vi till vattnet är rent igen. 

Ofta kan vi göra en sån här spolning utan att allmänheten märker det mer än de som fått vattnet avstängt under natten. (De som får vattnet avstängt informeras alltid innan)

Varför informerar ni inte alla innan varje spolning? 

Vi spolar ledningar väldigt ofta i Kungälvs kommun, det är en del i vårt underhållsarbete. Ofta märks det inte ens. Om vi skulle informera varje gång vi spolar någonstans skulle till slut ingen lyssna på oss. När vi ska spola informerar vi alltid de abonnenter som blir utan vatten under spolningen, via brev i brevlådan. I bland skickar vi också SMS* till ett avgränsat område om vi tror oss kunna förutse att missfärgat vatten kommer att sprida sig till ett större område. 

Får du missfärgat vatten så spola i kranen en stund så försvinner det oftast.
Om det inte försvinner, anmäl det här.  

 

Tips för att spara vatten

Oavsett varifrån du får ditt vatten, kommunalt eller egen brunn så är det alltid smart att snåla med vattnet. De flesta känner till de vanligaste tipsen: Stäng av vattnet när du skalar potatis eller borstar tänderna. Stäng av vattnet när du tvålar in dig med mera. Här kommer några tips av det lite ovanligare slaget. 

  • Ställ en kanna vatten i kylen. Då behöver du inte spola fram kallt vatten när du vill dricka. 
  • Laga droppande vattenkranar. Det försvinner långt mycket mer vatten än man kan tro den vägen. 
  • Spara regnvatten i en vattentunna. Då har du vatten till det viktigaste i din trädgård under torrtid.

Enskild vattenbrunn kan också påverkas vid torka

Var rädd om din brunn och håll koll på nivåerna. En överutnyttjad brunn utmed kusten kan få saltvatteninträngning som i värsta fall kan göra brunnen obrukbar. Vi har satt ihop ett antal sidor bara för dig med egen brunn (enskilt vatten). Du hittar dom här.  

 

SMS-tjänsten

Kungälvs kommun har en SMS tjänst dit alla mobiler som är registrerade på en adress i kommunen automatiskt är tillagda. Tjänsten används enbart till att informera om avbrott, störningar och när vi kan förutse att det finns risk för störningar. Jobbmobiler registrerade utanför kommunen och kontantkortstelefoner är alltså inte med i systemet. SMS tjänsten används bara när vi snabbt behöver nå ut till boende i ett visst område.

Koppla fler telefoner till din bostadsadress

Vill du koppla ytterligare mobiler till en viss fastighet, exempelvis en jobbtelefon så fyll i formuläret på den här sidan som heter "Samhällsinfo via SMS". När vi har information som vi snabbt behöver nå ut med till ditt område så skickar vi ett SMS till alla registrerade mobiltelefoner. 

  Sidan uppdaterades: