Avbrott och störningar

Här berättar vi om pågående avbrott och störningar i våra kommunala verksamheter.

2018-10-24
Vi har för närvarande inga störningar. 

 


 

Tips för att spara vatten

Oavsett varifrån du får ditt vatten, kommunalt eller egen brunn så är det alltid smart att snåla med vattnet. De flesta känner till de vanligaste tipsen: Stäng av vattnet när du skalar potatis eller borstar tänderna. Stäng av vattnet när du tvålar in dig med mera. Här kommer några tips av det lite ovanligare slaget. 

  • Ställ en kanna vatten i kylen. Då behöver du inte spola fram kallt vatten när du vill dricka. 
  • Laga droppande vattenkranar. Det försvinner långt mycket mer vatten än man kan tro den vägen. 
  • Spara regnvatten i en vattentunna. Då har du vatten till det viktigaste i din trädgård under torrtid.

Enskild brunn kan också påverkas vid torka

Var rädd om din brunn och håll koll på nivåerna. En överutnyttjad brunn utmed kusten kan få saltvatteninträngning som i värsta fall kan göra brunnen obrukbar.

Livsmedelsverket har gett ut en broschyr om hur du tar hand om din brunn. (extern länk)

Läs mer om grundvattennivåerna på Sveriges geologiska undersökning:s hemsida. (extern länk)

 

publicerat 2018-06-12

Missfärgat dricksvatten på Marstrand

Vi fortsätter att undersöka orsaken till missfärgat vatten på Marstrand och Koön som vi fick rapporter om under måndagen den 11 juni. Missfärgat vatten är inte farligt på något vis men kan upplevas som lite obehagligt. Undvik att tvätta kläder med missfärgat vatten. Felsökning pågår och vi uppdaterar här så fort vi får ny information. Läs mer om missfärgat vatten här: Allmänt om missfärgat vatten.

 


Allmänt om missfärgat vatten

Tefärgat, mörkbrunt till närmast svart. Missfärgat vatten kan se väldigt olika ut. Oftast räcker det med att spola en stund så försvinner problemet. Om inte, anmäl det här. 

 

Mangan finns kvar i ledningarna

Kungälv har genom åren haft en del problem med missfärgat vatten och en del områden är mer utsatta än andra. Det beror på att det finns mangan i vattnet från en av våra viktiga vattentäkter. 2017 åtgärdades detta genom att vi installerade ett speciellt filter i det vattenverket. Det betyder att inget nytt mangan pumpas ut på ledningsnätet vilket är första stege för att problemen ska börja minska. Men stora delar av vårt ledningsnät har en avlagring av mangan på insidan efter årtionden av manganhaltigt vatten. 

 

Vissa områden mer drabbade

Vid stora vattenuttag då vattnets hastighet i ledningarna öka kan dessa avlagringar lossna och missfärga vattnet. Det kan alltså uppstå helt spontant. Vissa områden är mer drabbade än andra av detta. Om en brandpost öppnas vid en brand kan det också sätta i gång en serie missfärgningar. Det vi kan göra är att spola ledningarna. Vi stänger då av en sektion av ledningen, oftast nattetid och spolar ledningen med mycket högt tryck. Vattnet leds ner i dagvattenbrunnar eller ut i ett dike. Då spolar vi till vattnet är rent igen. 

Ofta kan vi göra en sån här spolning utan att allmänheten märker det mer än de som fått vattnet avstängt under natten. (De som får vattnet avstängt informeras alltid innan)

 

Varför informerar ni inte alla innan varje spolning? 

Vi spolar ledningar väldigt ofta i Kungälvs kommun, det är en del i vårt underhållsarbete. Ofta märks det inte ens. Om vi skulle informera varje gång vi spolar någonstans skulle till slut ingen lyssna på oss. När vi ska spola informerar vi alltid de abonnenter som blir utan vatten under spolningen, via brev i brevlådan. I bland skickar vi också SMS* till ett avgränsat område om vi tror oss kunna förutse att missfärgat vatten kommer att sprida sig till. Det beror på hur ledningsnätet ser ut i området. Där utöver är vi beredda att öka informationsflödet i alla våra kanaler om fler skulle påverkas.

Får du missfärgat vatten så spola i kranen en stund så försvinner det oftast.
Om det inte försvinner, anmäl det här.  


 

 

SMS-tjänsten

Kungälvs kommun har en SMS tjänst dit alla mobiler som är registrerade på en adress i kommunen automatiskt är tillagda. Tjänsten används enbart till att informera om avbrott, störningar och när vi kan förutse att det finns risk för störningar. Jobbmobiler registrerade utanför kommunen och kontantkortstelefoner är alltså inte med i systemet. SMS tjänsten används bara när vi snabbt behöver nå ut till boende i ett visst område.

Koppla fler telefoner till din bostadsadress

Vill du koppla ytterligare mobiler till en viss fastighet, exempelvis en jobbtelefon så fyll i formuläret på den här sidan som heter "Samhällsinfo via SMS". När vi har information som vi snabbt behöver nå ut med till ditt område så skickar vi ett SMS till alla registrerade mobiltelefoner. 

  Sidan uppdaterades: