Avbrott och störningar

Här berättar vi om pågående avbrott och störningar i våra kommunala leveranser. Det finns också mer information om hur du kan agera för att påverkas så lite som möjligt av störningarna.

2020-09-18 Inget att rapportera för närvarande

 

Snabblänkar till mer information

Allmänt om missfärgat vatten

Kokninsrekommendation (när en sån utfärdas)

Tips för att spara vatten

SMS-tjänsten 

Allmänt om missfärgat vatten

Tefärgat, mörkbrunt till närmast svart. Missfärgat vatten kan se väldigt olika ut, och det allra vanligaste är att det missfärgas av mangan vilket inte är farligt men kan upplevas som lite obehagligt. Oftast räcker det med att spola en stund så försvinner missfärgningen. Om inte, anmäl det här. Det är viktigt att anmäla och vara så specifik som möjligt då den informationen ligger till grund för hur vi arbetar med problemet. 

Varför blir vattnet missfärgat?

Missfärgningar kan bero på flera saker. Oftast handlar det om att vattnet rör sig fortare än normalt genom ledningarna. Exempelvis efter att vi lagat en ledning och vattnet släpps på igen. Om en vattenläcka är stor och mycket vatten rinner ut så kan vi behöva göra extra mycket vatten under en period för att hålla trycket uppe. Då rinner vattnet snabbare genom ledningarna och det kan alltså missfärga vatten i ett större område. 

Mangan finns kvar i ledningarna

Kungälv har genom åren haft en del problem med missfärgat vatten och en del områden är mer utsatta än andra. Det beror på att det finns mangan i vattnet från en av våra vattentäkter. 2017 åtgärdades detta genom att vi installerade ett speciellt filter i det vattenverket. Det betyder att inget nytt mangan tillförs ledningsnätet längre. Det är det första steget för att problemen ska kunna minska. Men stora delar av vårt ledningsnät har en avlagring av mangan på insidan efter årtionden av manganhaltigt vatten. 

Vissa områden mer drabbade

Vid stora vattenuttag då vattnets hastighet i ledningarna ökar kan dessa avlagringar lossna och missfärga vattnet. Det kan alltså uppstå helt spontant. Vissa områden är mer drabbade än andra av detta. Om en brandpost öppnas vid en brand kan det också sätta i gång en serie missfärgningar. Det vi kan göra är att spola ledningarna. Vi stänger då av en sektion av ledningen, oftast nattetid och spolar ledningen med mycket högt tryck. Vattnet leds ner i dagvattenbrunnar eller ut i ett dike. Då spolar vi till vattnet är rent igen. 

Ofta kan vi göra en sån här spolning utan att allmänheten märker det mer än de som fått vattnet avstängt under natten. (De som får vattnet avstängt informeras alltid innan)

Varför informerar ni inte alla innan varje spolning av ledningar? 

Vi spolar ledningar väldigt ofta i Kungälvs kommun det är en del i vårt underhållsarbete. Vanligen märks det inte alls. Om vi skulle informera varje gång vi spolar någonstans skulle till slut ingen lyssna på oss. När vi ska spola informerar vi alltid de abonnenter som blir utan vatten under spolningen, via brev i brevlådan. I bland skickar vi också SMS* till ett avgränsat område om vi tror oss kunna förutse att missfärgat vatten kommer att sprida sig till ett större område. 

Får du missfärgat vatten så spola i kranen en stund så försvinner det oftast.
Om det inte försvinner, anmäl det här.  

 

Tips för att spara vatten

Oavsett varifrån du får ditt vatten, kommunalt eller egen brunn så är det alltid smart att snåla med vattnet. De flesta känner till de vanligaste tipsen: Stäng av vattnet när du skalar potatis eller borstar tänderna. Stäng av vattnet när du tvålar in dig med mera. Här kommer några tips av det lite ovanligare slaget. 

  • Ställ en kanna vatten i kylen. Då behöver du inte spola fram kallt vatten när du vill dricka. 
  • Laga droppande vattenkranar. Det försvinner långt mycket mer vatten än man kan tro den vägen. 
  • Spara regnvatten i en vattentunna kopplad till ett stuprör. Då har du vatten till det viktigaste i din trädgård under torrtid.

För dig som vill gå några steg längre:

  • Fånga upp sköljvatten i samband med matlagning. När du sköljer salladen, jordgubbarna med mera. Använd till att vattna blommorna.
  • Ställ ett par hinkar jämte dig i duschen och fånga vatten som sen går att vattna med. Endast fantasin sätter gränser.

Enskild vattenbrunn kan också påverkas vid torka

Var rädd om din brunn och håll koll på nivåerna. En överutnyttjad brunn utmed kusten kan få saltvatteninträngning som i värsta fall kan göra brunnen obrukbar. Vi har satt ihop ett antal sidor bara för dig med egen brunn (enskilt vatten). Du hittar dom här.  

 

SMS-tjänsten

Kungälvs kommun har en SMS-tjänst dit alla mobila och fasta telefonnummer som är registrerade på en adress i kommunen automatiskt är tillagda. Tjänsten används enbart till att informera om avbrott och störningar i kommunal verksamhet och när vi kan förutse att det finns risk för störningar. Mobiler registrerade utanför kommunen och kontantkortstelefoner är inte med i systemet från början.

Koppla fler telefoner till din adress

Vill du koppla ytterligare mobiler till en viss fastighet, exempelvis en jobbtelefon så fyll i formuläret under rubriken "Samhällsinfo via SMS" på den här sidan. När vi har information som vi snabbt behöver nå ut med till ditt område så skickar vi ett SMS till alla registrerade mobiltelefoner. 

  Sidan uppdaterades: