Avbrott och störningar

Här kan du läsa om och följa avbrott och störningar i våra kommunala leveranser. Det finns också mer information om hur du kan göra för att påverkas så lite som möjligt av störningarna.

direkt till: missfärgat vatten spara vattenSMS-tjänsten

 

Allmänt om missfärgat vatten

Tefärgat, mörkbrunt till närmast svart. Missfärgat vatten kan se väldigt olika ut, och det allra vanligaste är att det missfärgas av mangan vilket inte är farligt men kan upplevas som lite obehagligt. Men man ska inte använda vattnet till matlagning och småbarn kan vara känsliga. Oftast räcker det med att spola en stund så försvinner missfärgningen. Om inte missfärgat vatten försvinner, anmäl det här. Det är viktigt att anmäla och vara så specifik som möjligt då den informationen ligger till grund för hur vi arbetar med problemet. 

Varför blir vattnet missfärgat?

Missfärgningar kan bero på flera saker. Oftast handlar det om att vattnet rör sig fortare än normalt genom ledningarna. Exempelvis efter att vi lagat en ledning och vattnet släpps på igen. Eller om många använder mycket vatten samtidigt i ett område. Om en brandpost öppnas vid en brand kan det också sätta i gång en serie missfärgningar.

Mangan finns kvar i ledningarna

Kungälv har genom åren haft en del problem med missfärgat vatten och vissa områden är mer utsatta än andra. Det beror på att det finns mangan naturligt i råvattnet från en av våra vattentäkter. 2017 åtgärdades detta genom att vi installerade ett speciellt filter i det vattenverket. Det betyder att i princip inget nytt mangan tillförs ledningsnätet längre. Det var första steget för att problemen ska kunna minska. Men delar av vårt ledningsnät har kvar en avlagring av mangan på insidan efter årtionden av manganhaltigt vatten. Det lossnar då och då speciellt i samband med påsläpp och avstängningar. Då trycket förändras snabbt i ledningarna eller att vattnet rusar fram och river loss avlagringarna.

Vissa områden mer drabbade av missfärgningar

Vid stora vattenuttag då vattnets hastighet i ledningarna ökar kan dessa avlagringar lossna och missfärga vattnet. Det kan alltså uppstå helt spontant. Vissa områden är mer drabbade än andra av detta. Det vi kan göra är att spola ledningarna. Vi stänger då av en sektion av ledningen, oftast nattetid och spolar ledningen med mycket högt tryck. Vattnet leds ner i dagvattenbrunnar eller ut i ett dike. Då spolar vi till vattnet är rent igen. 

Ofta kan vi göra en sån här spolning utan att allmänheten märker det mer än de som fått vattnet avstängt under natten. (De som får vattnet avstängt informeras alltid innan)

Varför informerar ni inte alla innan varje spolning av ledningar? 

Det vanligaste är att det inte ens märks när vi spolar. Om vi skulle informera varje gång vi spolar någonstans skulle till slut ingen lyssna på oss. När vi ska spola informerar vi alltid de abonnenter som blir utan vatten under spolningen, via brev i brevlådan. I bland skickar vi också SMS-meddelande till ett avgränsat område om vi tror oss kunna förutse att missfärgat vatten kommer att sprida sig till ett större område. 

Får du missfärgat vatten så spola i kranen en stund så försvinner det oftast. Om missfärgningar inte försvinner, anmäl det här.  

Länk till Livsmedelsverkets information om mangan

Tips för att spara vatten

Oavsett varifrån du får ditt vatten, kommunalt eller egen brunn så är det alltid smart att snåla med vattnet. De flesta känner till de vanligaste tipsen: Stäng av vattnet när du skalar potatis eller borstar tänderna. Stäng av vattnet när du tvålar in dig med mera. Här kommer några tips av det lite ovanligare slaget. 

  • Ställ en kanna vatten i kylen. Då behöver du inte spola fram kallt vatten när du vill dricka. 
  • Laga droppande vattenkranar. Det försvinner långt mycket mer vatten än man kan tro den vägen. 
  • Spara regnvatten i en vattentunna kopplad till ett stuprör. Då har du vatten till det viktigaste i din trädgård under torrtid.

För dig som vill gå några steg längre

  • Fånga upp sköljvatten i samband med matlagning. När du sköljer salladen, jordgubbarna med mera. Använd till att vattna blommorna.
  • Ställ ett par hinkar jämte dig i duschen och fånga vatten som sen går att vattna med. Endast fantasin sätter gränser.

Enskild vattenbrunn kan också påverkas vid torka

Var rädd om din brunn och håll koll på nivåerna. En överutnyttjad brunn utmed kusten kan få saltvatteninträngning som i värsta fall kan göra brunnen obrukbar. Vi har satt ihop ett antal sidor bara för dig med egen brunn (enskilt vatten). Du hittar dom här.  

SMS-tjänsten

Kungälvs kommun har en SMS-tjänst där alla mobila och fasta telefonnummer som är registrerade på en adress i kommunen automatiskt är tillagda. Tjänsten används enbart till att informera om avbrott och störningar i kommunal verksamhet och när vi kan förutse att det finns risk för störningar. Mobiler registrerade utanför kommunen och kontantkortstelefoner är inte med i systemet från början.

Koppla fler telefoner till en adress

Vill du koppla ytterligare mobiler till en viss fastighet, exempelvis en jobbtelefon så fyll i formuläret under rubriken "Samhällsinfo via SMS" på den här sidan. När vi har information som vi snabbt behöver nå ut med till ditt område så skickar vi ett SMS till alla registrerade mobiltelefoner. 

Bara vatten - Det viktigaste vi har

Vatten är grunden till allt känt liv. I Sverige ser vi rent vatten som nåt självklart. I andra länder är det en lyxvara.Det är dags att sätta rätt värde på råvaran vatten - det viktigaste vi har

 

  Sidan uppdaterades: