Offentlig utomhusmiljö

Vi jobbar för en gemensam syn på utformningen av vår offentliga utomhusmiljö – livet mellan husen.

För att få kontinuitet har vi ett antal dokument och faktablad att stötta oss emot, till exempel gestaltningsprogram för tätorter och landsbygd, ibland även för avgränsade detaljplaneområden.


Färgsättning, material och helhetsbild

För att få kontinuitet i färgsättning, material och helhetsbild så upprättas till exempel gestaltningsprogram för tätorter och landsbygd, ibland även för avgränsade detaljplaneområden. 


Parker och planteringar


Möblering och anvisningar i gatumiljö

Vi gör faktablad för möblering och anvisningar i gatumiljö utifrån olika styrdokument som du kan läsa här. 

  Sidan uppdaterades: